Tidslinje for arbeidet med nye Førde sentrum

Følg arbeidet og bli med å bidra til ny plan for Førde sentrum. Tidslinja blir oppdatert med meir informasjon og eventuelle endringar undervegs.

Prosjektplan

Prosjektplan er godkjent av styringsgruppe og formannskap.

Mars 2024

 

Avspark – nye Førde sentrum

7. mai inviterer vi deg til Larris scene.  Sett av kvelden – det er no det skjer! No sparkar vi i gong arbeidet med å planlegge korleis vi vil at sentrum i byen vår skal vere.

Sentrum av Førde vangveg ved elva foto Anne Mette Hjelle - Klikk for stort bilete

Mai 2024

Kartlegging

Vi vil kartlegge, undersøke og gjere analysar.

April–august 2024

Bylab

I samband med opning av Hafstadgata inviterer vi til bylab.

September 2024

Bylivs-konferanse

Voss arrangerer bylivs-konferanse.

September 2024

Planprogram

Utarbeide planprogram.

September–desember 2024

Bylab

På denne bylaben inviterer vi Førde vidaregåande skule til kartlegging.

Desember 2024

Offentelg ettersyn

Vi varslar formell planoppstart og legg planprogram ut til offentleg ettersyn.

Desember–februar 2025

Studietur og verkstad

Vi planlegg studietur og verkstad.

April 2025

Konsulentoppdrag

Konsulentoppdrag.

Februar–juli 2025

Planforslag til offentleg ettersyn

August–oktober 2025

Planvedtak

Formannskap og kommunestyre.

Desember 2025

Kontakt

Profilbilde av Julie Daling
Julie Daling
Sakshandsamar planavdeling - byplanleggar
E-post
Telefon 57 61 27 21

Jobbar med overordna arealplanlegging, med fokus på by- og tettstadutvikling