Trafikk og skuleveg

NamnTlfE
Leiar: Astrid Iren Solheim Korsvoll91149816 
Nina K. Heggestad Skjerven92280723 
Iselin Ekroll Haugen41684477 
Sigurd Huus Folkestad48037106 
Linda Nesse Nesdal99420630