Sunnfjord kommune

FAU Slåtten skule

FAU Slåtten skule

FAU er sett saman av foreldre frå kvar klasse. Det er val om hausten i 1. klasse og om våren i 2.,  4. og 6. klasse. Foreldra vel to representantar frå kvar klasse, ein av desse sit i FAU. Begge representantane har personlege vara. Hovudoppgåva til FAU er å vere bindeledd mellom skulen og heimane og leggje tilhøva til rette for positiv utvikling hos elevane. FAU er delt inn i tre arbeidsgrupper: «Heim og skule», «Lese, rekne og skrive» og «Nærmiljø- og anleggsgruppa».

Leiing

 • Leiar:              Christian Moltu
 • Nestleiar:        Jeaneth A. F. Rosnes 
 • Kasserar:        Torje Hirth

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) skal medverke aktivt i:

 • Vurdering av skulen
 • Utviklingsarbeid i skulen
 • Utvikling av eit trygt læringsmiljø for elevane
 • Planlegging og oppfølging i arbeid mot mobbing
 • Sosiale tiltak for elvane
 • Utforming av mål for skulen
 • Utvikle det fysiske skulemiljøet
 • Vere med å sikre trafikkforhold i nærmiljøet

FAU har følgjande underutval

Slåtten FAU har  organisasjonsnummer 922 187 584
Vipps nummer: 555778

 

Medlemmar FAU:

 

KLASSE

REPRESENTANT  

TELEFON  

Epost-adresse

1A  Linda Nesse Nesdal 99420630 linda_nesdal@hotmail.com
Vara Ingrid Austrheim Bratten 48100968 ingridabratten@gmail.com
1B Iselin Ekroll Haugen 41684477 iselinhaugen@hotmail.com
Vara Geir Inge Torrissen 90500295 gt@vestvs.no
1C Toril Marie Terum 99610534 toril.marie.terum@hvl.no
Vara Kristin Solset 90670122 skristin66@hotmail.com
2A Amela Sabic 41510258 amelas_007@hotmail.com
Vara Bjarte Vollstad 47638864 bjarte.vollstad@gmail.com
2B Torje Hirth 92283508 torje.hirth@gmail.com
Vara Gunnhild Sande 90051615 gunnhildsande@yahoo.com
3A Endre Rosvoll Langset 91546310 endre.langset@gmail.com
Vara Eli Mari Bakke 91318863 elmariba@hotmail.com
3B Jon Anders Schei 95879645 jonandersschei@gmail.com
Vara Gro Anita Aamelfot Ratvik 95857744 groanita78@hotmail.no
3C Agnete Fløtre Bøyum 90522517 agnetefb@msn.com
Vara Rita Linn Alværen 46951927 ritalinn78@gmail.com
4A Therese Stokke 90671802   

theresestokke@gmail.com

Vara Kjersti Olset 95225472 kjersti_olset@hotmail.com
4B Tove Klakegg 99379934 toveeilin@gmail.com
Vara Hanne Pettersen 97179434 hanne.pettersen@enivest.net
5A Gunhild Sande 90051615 gunnhildsande@yahoo.com
Vara Ina Ørjansen 47397294 ina_oerjansen@hotmail.com
5B Bente Bakke 97517070    benteba@online.no
Vara Sissel Nordstrand

95087058

sissel.nordstrand@enivest.net
5C Hazeem Mohamed Riyaz

 99580420/
96755370

riyaz.maliya@gmail.com
Vara Torje Hirth 92283508 torje.hirth@gmail.com
6A         Hjørdis Vik 93890188    hjordis.vik@gmail.com
Vara Kjell-Wernik Skarmyr Nystøyl 95172280 kwernik@hotmail.com
6B Silje Sægrov Amble 47409954 siljesaegrov@hotmail.com
Vara Unn Ulvedal Osvoll 90095323 reisendeunn@hotmail.com
6C Christian Moltu 92269691   christian.moltu@helse-forde.no
Vara Merete Tollefsen 95887644 merete.tollefsen@gmail.com

7A

Kerima Alette Førde

47641431   

forde@live.no

Vara

Judith Haugland

96231112   

judith_haugland@hotmail.com

7B

Reiel Johan Haugland

41027905   

reiel.haugland@gmail.com

Vara

Linda Marie Vøllestad Westbye 

97672504  

linda@westbye.net