Sunnfjord kommune

Skulehelsetenesta Skei

Skulehelsetenesta Skei

Helsesjukepleiar har 30 % stilling knytta til Skei skule. På hausten er helsesjukepleiar på kontoret på skulen måndagar. Torsdagar er helsesjukepleiar på Helsestasjonen, avd Skei for skulestartkonsultasjonar.

Når skulestartkonsultasjonane er unnagjort vil helsesjukepleiar vere på kontoret på skulen også på torsdagar. 

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved skulen:

  • Måndag kl. 09.30-15.00
  • Torsdag kl. 12.30-15.00

Helsesjukepleiar ved Skei skule er Annette Kapstad.

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Meir informasjon om skulehelsetenesta