Sunnfjord kommune

Skulehelsetenesta Skei

Skulehelsetenesta Skei

Helsesjukepleiar har 30 % stilling knytta til Skei skule. På hausten er helsesjukepleiar på kontoret på skulen måndagar. Torsdagar kan du treffe helsesjukepleiar på Helsestasjonen, avd Skei.

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved skulen:

  • Måndag kl. 09.30-15.00

Helsesjukepleiar ved Skei skule er Annette Kapstad.

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Meir informasjon om skulehelsetenesta