Skulehelsetenesta Skei

Helsesjukepleiar har 30 % stilling knytta til Skei skule. Helsesjukepleiar er å treffe på skulen på tysdagar. Torsdagar kan du treffe helsesjukepleiar på Helsestasjonen, avd Skei.

Helsesjukepleiar har kontortid ved skulen

  • Tysdag kl. 08.30-15.00

Helsesjukepleiar ved Skei skule er Annette Kapstad.

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Meir informasjon om skulehelsetenesta