Sunnfjord kommune

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Koronasituasjon - skulehelsetenesta frå 11. mai

 • Når skulane no har opna opp igjen, så vil skulehelsesjukepleiar igjen vere tilgjengeleg på skulen, som før
 • Helsesjukepleiar er òg tilgjengeleg på telefon 57 72 21 30 om du har behov for å snakke med nokon. 

Informasjon til barn og unge frå helsesjukepleiar 

Korleis få kontakt med skulehelsetenesta?

Helsesjukepleiar (tidlegare helsesøster) har open dør for alle elevar - kom gjerne innom for ein prat. Alle du snakkar med i skulehelsetenesta har teieplikt. Du finn oss i skulen sine lokale. Finn ut når helsesjukepleiar har kontortid på nettsida til skulen din.

Faste tilbod frå skulehelsetenesta

Grunnskulen

 • 1. steg: Helseundersøking ved lege og helsesjukepleiar
 • 2. steg: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac)
 • 3. steg: Måling av høgde og vekt. Oppfølging etter behov. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel
 • 4. steg: Undervisning i psykisk helse
 • 6. steg: Vaksine mot meslingar, kusma, røde hundar (MMR vaksine)
 • 7. steg: HPV vaksine for begge kjønn, to dosar
 • 8. steg: Samtale individuelt om helse og trivsel. Måling av høgde og vekt
 • 9. steg: Samlivsundervisning
 • 10. steg: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio)

Les meir om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet sine nettsider


Vidaregåande skule

Helsesjukepleiar har kontortid på dei vidaregåande skulane. Du kan komme til oss for å snakke om prevensjon, personlege problem og andre utfordringar i kvardagen. Vi tilbyr også russeundervisning og Meningittvaksine (vaksine mot hjernehinnebetennelse). Du kan få gratis kondomer hos helsesjukepleiar. 

I tillegg kan både elevar og studentar bruke tilbodet Helsestasjon for ungdom

Kva kostar det?

Tilbod frå skulehelsetenesta er gratis.