Sunnfjord kommune

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Du må ringe å bestille time; 57 72 21 30 eller 99 29 36 75. Grunna korona er det ikkje opna for drop in endå.

Korona - smitteverntiltak ved helsestasjonen

Det er ikkje eit krav om bruk av munnbind i helsestasjonstenesta. Vi held avstand når vi kan. Alle som møter på helsestasjonen skal vere friske, og vaske/sprite hender på veg inn og ut. Munnbind er tilrådd når ein person har vore på reise når ein person har vore på reise i område med høgt smittetrykk. Dette gjeld både tilsette og brukarar over 12 år. Har de vore på reise ønskjer vi at de ringer  57 72 21 30 før timeavtalar, og at vi saman vurderer eventuell utsetting eller bruk av munnbind.

Opningstider helsestasjon for ungdom

  • Sunnfjord helsestasjon: Tysdagar 14.00–17.30, Sunnfjord rådhus, tredje etasje. 

Kva kan du få hjelp til?

Helsestasjon for ungdom og studentar er eit gratis tilbod til deg mellom 12 og 25 år. Grunna korona er det ikkje opna for drop in.

  • Tester for seksuelt overførbare sjukdomar (kjønnssjukdomar) eller graviditet.
  • Gynekologiske undersøkingar.
  • Rettleiing i bruk av prevensjon (p-piller, spiral og annan prevensjon) og uønska graviditet. 
  • Rådgivning ved til dømes spiseforstyrringar, problem heime eller rusproblem.
  • HPV-vaksine.

Kven møter du på helsestasjon for ungdom?

Du møter både helsesjukepleiar (tidlegare helsesøster), jordmor og lege. Du får råd og rettleiing av fagpersonane som er på helsestasjonen eller dei kan vise deg vidare til fastlege eller spesialist ved behov. Alle fagpersonane du møter på helsestasjonen har teieplikt.  

Nyttige nettstadar

Kontakt

Jorunn Eldegard
E-post
Telefon 57 61 27 51
Mobil 992 93 675

Kart