Sunnfjord kommune

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Ope for timebestilling

  • På grunn av koronasituasjonen er helsestasjon for ungdom stengt for drop-in, men du kan ringe for timebestilling
  • Opningstida er frå kl. 14.00 til kl. 17.30 kvar tysdag.
  • Ring 57 72 21 30 for å bestille time. Telefontid: 08.00–11.30 og 13.30–15.00.

Opningstider helsestasjon for ungdom

  • Sunnfjord helsestasjon: Tysdagar 14.00–17.30, Sunnfjord rådhus, tredje etasje. 

Kva kan du få hjelp til?

Helsestasjon for ungdom og studentar er eit gratis tilbod til deg mellom 12 og 25 år. Du treng ikkje bestille time.

  • Tester for seksuelt overførbare sjukdomar (kjønnssjukdomar) eller graviditet.
  • Gynekologiske undersøkingar.
  • Rettleiing i bruk av prevensjon (p-piller, spiral og annan prevensjon) og uønska graviditet. 
  • Rådgivning ved til dømes spiseforstyrringar, problem heime eller rusproblem.
  • HPV-vaksine.

Kven møter du på helsestasjon for ungdom?

Du møter både helsesjukepleiar (tidlegare helsesøster), jordmor og lege. Du får råd og rettleiing av fagpersonane som er på helsestasjonen eller dei kan vise deg vidare til fastlege eller spesialist ved behov. Alle fagpersonane du møter på helsestasjonen har teieplikt.  

Nyttige nettstadar

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00

Kart