SFO Flatene skule

Telefonnummer Flatene SFO 

SFO-leiar: Kristine Fauske Skaar

Opningstider Flatene SFO

  • 07.00 –16.30

Planleggingsdagar skuleåret 2023/2024

  • 16.-18. august - 2023
  • 3. november - 2023
  • 10. mai - 2024

Påmelding til SFO

Du søkjer på felles opptak i Sunnfjord kommune, frist 1.april.

 Søk om SFO-plass i Visma Flyt Skule

Informasjon om sfo-tilbod og prisar

Dersom du seinare ønsker å endre tilbodet gjer du dette på same innloggingsplass som du søkte om plass.

I tillegg må du fylle ut påmeldingskjema til SFO.  Dette skjemaet returnerer du til skulen enten via post eller e-post. 

Skjema

Påmelding til SFO for 1. klasse (DOC, 136 kB)
Påmelding til SFO for 2. klasse (DOC, 136 kB)
Påmelding til SFO og leksetid for 3. klasse (DOC, 141 kB)
Påmelding til SFO og leksetid for 4. klasse (DOC, 141 kB)
 

Påmelding til SFO i feriar

  • Barn som skal vere på SFO i haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie, må melde seg på. De får heim påmeldingsskjema i Visma
  • Hugs at du må melde deg på særskildt om du ønskjer sommarferietilbod. Frist 1.mai. 
  • SFO har stengt 4 veker i juli.

Oppseiing av SFO-tilbod
 

Endre eller sei opp plass i Visma Flyt Skule

  • Oppseiingsfristen er ein månad. Seier du opp før den 1. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. i påfølgande månad.
  • Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 1. april.
  • Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks eller etter nærare avtale med skulen.

Vedtekter sfo

Vedtekter SFO i Sunnfjord kommune (PDF, 816 kB) (PDF, 816 kB)

Adresse

Besøksadresse:
Flatene 50
6814 Førde

Postadresse:
Flatene skule
Postboks 338
6802 Førde