SFO-Tilbod

Du har fleire ulike tilbod (plasstypar) å velge mellom.

Kva kostar SFO?

Du betalar for plassen i 10 månader, med månadleg innbetaling. Det er ikkje søskenrabatt. 

Frå og med skulestart hausten 2023 vil både 1. og 2. klasseelevar få gratis 12.timarstilbod.

Frå og med 1. august 2024 får 3. klasse same tilbodet som 1.og 2. klasse

Betalingssatsar SFO frå 1. januar 2024
Plasstype Eining Pris 1.- og 2. klasse Pris 3.- og 4. klasse
A-tilbod Kr per månad 1830 3670
B-tilbod Kr per månad 1580 3300
C-tilbod Kr per månad 1120 2830
D-tilbod Kr per månad 0 2330
E-tilbod Kr per månad 0 1380
Gebyr seint henta barn Kr per gong 410 410
Kjøp av halv dag Kr per gong 250 330
Kjøp av heil dag Kr per gong 270 350
Kjøp av sommar-SFO Kr per månad 3300 4410
Kjøp av veke i skuleferiar og sommarferie Kr per veke 1350 1800
Kjøp av sommar - SFO heil dag Kr. pr. gong 290 390