Skjema og reglement

Her finn du ein del interne skjema som gjeld tilsette i Sunnfjord kommune. I tillegg finn du sentrale lover, reglement og andre dokument som regulerer tilsettingsforholdet ditt i Sunnfjord kommune. 

Innlogging til Visma

Sjå eigen informasjon om innlogging til Visma for tilsette

Skjema for tilsette

Lover, forskrifter og tariffavtalar

Reglement og andre dokument som gjeld Sunnfjord kommune

Arbeidsreglement (PDF, 59 kB)

Permisjonsreglement (PDF, 382 kB)

Lønspolitikk (PDF, 482 kB)

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
Telefon 57 72 20 00

Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Send e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no

Adresse

Besøksadresse:
Hafstadvegen 42, rådhuset
6802 Førde

Postadresse:
Postboks 338
6802 Førde