Visma for tilsette

Du kan logge inn på Visma for tilsette via ID-porten

Første gong du skal bruke løysinga, må du knytte e-posten din til ID-porten. Når du seinare skal logge deg inn, er det vanleg innlogging gjennom ID-porten med kodebrikke, BankID,  BankID på mobil eller tilsvarande innloggingsmåtar. 

Her finn du ei rettleiing på korleis du logger deg inn første gong (PDF, 479 kB)

Logg inn til Visma

Dersom e-postadressa du registrerer inn ikkje vert godteken, eller andre spørsmål, ta kontakt med rekneskap og løn for å få oppgitt korrekt e-postadresse.

Bruk app til å få refusjon av reiser og utlegg, og sjå lønsslippen din.

Tilsette skal bruke Visma Expence reisemodul for å få refundert reiser og utlegg. Du registrerer ei reise eller eit utlegg i modulen, og du brukar appen Visma Employee til å laste ned bilde av kvitteringar og finne lønsslippar.

Rettleiing for korleis ein lastar ned og tar i bruk appen Visma empoyee (PDF, 664 kB)

Har du problem med innlogging?

Dersom du har problem med innlogging, ta kontakt med:

Eller på e-post: rekneskap@sunnfjord.kommune.no 

Innlogging til dei gamle kommunane

Har du behov for å gå tilbake til din gamle kommune for å sjå på lønsslippen? Her finn du Visma innlogging til Førde, Jølster, Gaular og Naustdal: 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
Telefon 57 72 20 00

Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Send e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no