Juniorspelemannslag

Anbefalt alder:

Dei som spelar fele/hardingfele/trekkspel frå før.

Undervisningsstad:
Sunnfjord kulturskule, Førde

Sunnfjord juniorspelemannslag er eit nyoppstarta samspeltilbod frå hausten 2020. 
Vi vil ha faste øvingar måndagar 19.00-20.00 annankvar veke for alle fele- og trekkspelarar i regionen. Du treng ikkje å gå i Sunnfjord kulturskule for å vera med i spelemannslaget - dette er eit tilbod for alle! 

Om spelemannslag:

Spelemannslag er ei tradisjonell samspelsform for folkemusikarar, og eit spelemannslag kan ha med ulike instrument. Det vanlegaste i Noreg i dag er fele/hardingfele/trekkspel, men ein kan også ha med andre instrument som t.d bass, gitar og piano. Ofte er slåttane arrangert for fleire stemmer. Vi brukar som oftast gehørmetoden i undervisninga, men nyttar og hugselappar i form av noter, video osb. Spelemannslaga høyrer ofte til eit lokalmiljø, og brukar slåttar frå det området ein kjem frå. Leiarar for spelemannslaget er Ingrid Schei Stuhaug og Ole Nilssen.

Skulepengar per halvår:
Orkester/ band for elevar MED instrumenttilbod i kulturskulen 850,-
Orkester/ band for elevar UTAN instrumenttilbod i kulturskulen 1.370,-

Berømte spelemannslag: Indre Sunnfjord spelemannslag, Gamlebanken spelemannslag, Svartskog spelemannslag

Her kan du høre Svartskog spelemannslag:

Lærarar