Legehjelp i Sunnfjord kommune

  • Dagtid:  Ring fastlegen din. Fastlegen kan ofte gi deg time same dag om du treng hjelp fort. 
  • Kvelden/natta: Ring legevakta på 116 117 (direktenummer 57 83 23 00) når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente. 
  • Akutt: Ring 113 (nødnummer) om skaden eller sjukdomen er alvorleg. 

Informasjon om vaksinering mot sesonginfluensa ved legekontora i Sunnfjord kommune

Er fastlegen din på nett?

Fastlegen kan tilby inntil fire tenester via helsenorge.no

  • bestill time
  • forny resept
  • start e-konsultasjon
  • kontakt legekontoret

Sjekk om du kan kontakte fastlegen på nett

Legekontor i Sunnfjord kommune

Ring legevakttelefon 116 117 etter arbeidstid

Legevakta har same gratisnummer i heile landet: 116 117 (direktenummer 57 83 23 00). 

  • Legevakta held til i Bygg Aust like ved hovudinngangen til Førde Sentralsjukehus, adresse Svanehaugvegen 2, 6812 Førde. 

Spørsmål om prisar eller faktura?

Ring det enkelte legekontor om du har spørsmål om prisar eller faktura. 

Betalingssatsar legesenter

Byte fastlege?

helsenorge.no finn du all informasjon om fastlegeordninga i Norge

Dersom du skal overføre journalen din til ny fastlege nyttar du fullmaktskjema

Dersom du har du vanskar med å få eller bytte fastlege.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen har ei rådgivende og administrativ rolle innan helse- og omsorgstenester.

Kommuneoverlege i Sunnfjord kommune: 
Bård Flattun Lilleeng

Han jobbar 50% for Sunnfjord kommune og 50% for Fjaler og Hyllestad, men rådhuset er fast kontorstad.

Telefon: 57 61 26 68
E-post: Bard.Flattun.Lilleeng@sunnfjord.kommune.no

Kontakt

Legevakt
Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt
Telefon 116 117