Sunnfjord kommune

Jordmor og svangerskapskontroll

Jordmor og svangerskapskontroll

Smitteverntiltak ved helsestasjonen

Korona - smitteverntiltak ved helsestasjonen

 • Oppdatert 26.mars: det er ikkje eit krav om bruk av munnbind i helsestasjonstenesta. Vi held avstand når vi kan. Alle som møter på helsestasjonen skal vere friske, og vaske/sprite hender på veg inn og ut. Munnbind er tilrådd når ein person har vore på reise når ein person har vore på reise i område med høgt smittetrykk. Dette gjeld både tilsette og brukarar over 12 år. Har de vore på reise ønskjer vi at de ringer  57 72 21 30 før timeavtalar, og at vi saman vurderer eventuell utsetting eller bruk av munnbind.
 • Oppdatert 5. november: Av smittevernomsyn må vi ha låg terskel for avlysing/endring av timar. Dette gjeld både for dykk som har avtalar på helsestasjonen, våre tilsette og deira barn. Det har dessverre ført til at fleire har fått utsett avtalane sine på helsestasjonen gjentekne gongar. Vi seier oss leie for dette, men ber om forståing for at smittevernomsyn dessverre påverkar tilbodet på helsestasjonen på denne måten.
 • Vi følgjer vanleg plan for svangerskapsomsorga, og kallar inn til timar som normalt. 
 • Vi ber om at du møter presis til avtalt tid på helsestasjonen for å unngå for mange i ventesona.
 • Når du møter til avtale skal du vere symptomfri og ikkje vere i karantene
 • Vask hendene eller bruk tilgjengeleg handsprit når du kjem og før du går frå helsestasjonen.
 • Hald minimum 1 meter avstand til andre. 
 • Vi oppmodar besøkande om å unngå unødig berøring av flater av smittevernomsyn. Vi har auka reinhald og vaskar kontaktflater mange gonger dagleg. 
 • Gravide skal helst møte åleine til konsultasjonen.
 • Ekspedisjonen er bemanna, men stengt for besøkande. Ring 57 72 21 30 om du har spørsmål. 

Ta tidleg kontakt om du er gravid

Ta kontakt med jordmor eller fastlegen din om du er gravid. Svangerskapsomsorga er eit gratis tilbod til alle gravide om kontrollar gjennom heile svangerskapet. Målet er å sikre at svangerskapet utviklar seg så normalt som mogleg både for babyen og for deg som skal bli mor. 

Skal du velje jordmor eller fastlege?

Du kan velje om du vil ha oppfølging av jordmor eller av fastlege i svangerskapet. Du kan òg velje både lege og jordmor. 

Temagrupper for gravide og partnar

 • Stad: Sunnfjord rådhus, 3.etasje (helsestasjonen)
 • Påmelding hos jordmor eller via ekspedisjonen (tlf 57722130)
 • Lavterskeltilbod for alle som ventar barn.

Kurs for komande førstegongsforeldre 2021

 • Stad: Sunnfjord rådhus, 3.etasje (helsestasjonen)
 • Påmelding hos jordmor eller via ekspedisjonen (tlf 57722130)

Helsestasjonar i Sunnfjord kommune

Dette skal du ta med på kontroll

Kvar gong du skal på kontroll, skal du ta med

 • urinprøve (teken om morgonen same dag som du skal til kontroll)
 • helsekortet ditt (som du får på den første svangerskapskontrollen)

Etter fødsel

Når barnet er født har de tilbod om vidare oppfølging på helsestasjonen for barn 0–5 år.

Vil du vite meir?

Her finn du brosjyrer og lenker til nyttige og trygge nettstadar. 

Kontakt

Ekspedisjon helsestasjon
E-post
Telefon 57 72 21 30