Sunnfjord kommune

Jordmor og svangerskapskontroll

Jordmor og svangerskapskontroll

Svangerskapsomsorga er eit gratis tilbod til alle gravide om kontrollar gjennom heile svangerskapet. Målet er å sikre at svangerskapet utviklar seg så normalt som mogleg både for babyen og for deg som skal bli mor. 

Ta tidleg kontakt om du er gravid

Ta kontakt med jordmor eller fastlegen din om du er gravid. 

Skal du velje jordmor eller fastlege?

Du kan velje om du vil ha oppfølging av jordmor eller av fastlege i svangerskapet. Du kan òg velje både lege og jordmor. 

Helsestasjonar i Sunnfjord kommune

Helsestasjonar i Sunnfjord kommune

Dette skal du ta med på kontroll

Kvar gong du skal på kontroll, skal du ta med

  • urinprøve (teken om morgonen same dag som du skal til kontroll)
  • helsekortet ditt (som du får på den første svangerskapskontrollen)
Plan for svangerskapskontrollane
Svangerskapsveke Kontroll
Veke 6-12 Første svangerskapskontroll
Veke 12-16 Andre kontroll
Veke 17-19 Ultralyd, Helse Førde HF
Veke 24 Tredje kontroll
Veke 28 Fjerde kontroll
Veke 32 Femte kontroll
Veke 36 Sjette kontroll
Veke 38 Sjuande kontroll
Veke 40 Åttande kontroll
Veke 41 Overtidsvurdering, Helse Førde HF

Etter fødsel

Når barnet er født har de tilbod om vidare oppfølging på helsestasjonen for barn 0–5 år.

Vil du vite meir?

Her finn du brosjyrer og lenker til nyttige og trygge nettstadar. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00