Sunnfjord kommune

Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Barn under skulealder får tilbod om oppfølging og faste kontrollar på helsestasjonen. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen om har spørsmål eller opplever små og store utfordringar i kvardagen. 

Sunnfjord helsestasjon

Sunnfjord helsestasjon har 5 avdelingar: Førde, Skei, Vassenden, Naustdal og Sande. 

Helsestasjonar i Sunnfjord kommune

Kva tilbyr helsestasjonane?

 • På helsestasjonen treff du helsesjukepleiar (tidlegare helsesøster) og lege. Du vil få innkalling til dei faste helseundersøkingane. 
 • Alle nybakte foreldre får tilbod om heimebesøk av jordmor kort tid etter utreise frå barselavdelinga. Deretter tek helsesjukepleiar over oppfølginga av barnet og familien, med heimebesøk innan 10 dagar etter fødsel. 
 • Har du nyleg flytta til Sunnfjord kommune og har barn under skulealder, ring oss for å etablere kontakt. 
 • Er du gravid, ta kontakt med jordmor
 • Alle våre tilbod er gratis. 
 • Følg oss gjerne på Facebook for å få fersk informasjon

Temagrupper for spedbarnsforeldre 

Vi arrangerer temagrupper for spedbarnsforeldre ein gong i månaden ved Sunnfjord helsestasjon, avdeling Førde. 

Kva vaksinar får barnet?

Helsestasjonen tilbyr vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet

Faste undersøkingar på helsestasjonen

Opplever du utfordringar i kvardagen?

Familiar kan i periodar trenge ekstra hjelp og støtte. Snakk med helsesjukepleiar og vi kan gi deg råd og rettleiing.

Vi jobbar mellom anna med:

 • førebyggande psykososialt arbeid
 • hjelp og samarbeid med skule
 • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov

Vanlege utfordringar foreldre tek opp på helsestasjonen

 • Eg har problem med amminga.
 • Eg føler meg deprimert etter fødsel.
 • Eg har problem med å få nok mat i barnet mitt.
 • Barnet mitt græt nesten heile tida. 
 • Barnet mitt søv ikkje om natta. 
 • Barnet vårt er så sjenert og engsteleg. 
 • Barnet mitt høyrer ikkje på meg. 
 • Det er vanskeleg å vere mamma og pappa. 

Vil du vite meir?

Her finn du brosjyrer og lenker til nyttige og trygge nettstadar.