Sunnfjord kommune

Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Sunnfjord helsestasjon

Sunnfjord helsestasjon har 5 avdelingar: Førde, Skei, Vassenden, Naustdal og Sande. 

Kva tilbyr helsestasjonane?

Barn under skulealder får tilbod om oppfølging og faste kontrollar på helsestasjonen. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen om har spørsmål eller opplever små og store utfordringar i kvardagen. 

  • På helsestasjonen treff du helsesjukepleiar (tidlegare helsesøster) og lege. Du vil få innkalling til dei faste helseundersøkingane. 
  • Alle nybakte foreldre får tilbod om heimebesøk av jordmor kort tid etter utreise frå barselavdelinga. Deretter tek helsesjukepleiar over oppfølginga av barnet og familien, med heimebesøk innan 10 dagar etter fødsel. 
  • Har du nyleg flytta til Sunnfjord kommune og har barn under skulealder, ring oss for å etablere kontakt. 
  • Er du gravid, ta kontakt med jordmor
  • Alle våre tilbod er gratis. 
  • Følg oss gjerne på Facebook for å få fersk informasjon

Time på kortvarsel

Det er eit mål at helsestasjonstenestene skal vere lett tilgjengelege. Difor har vi no "drop-in" tid kvar tysdag og torsdag frå kl 12.00–14.00.  Målgruppa er foreldre til barn i alderen 0-1 år som ønskjer ein time på kort varsel, for eksempel ved ammeutfordringar, lite vektauke, utslett, søvnproblem og anna. Ring oss på telefon 57 72 21 30, så prøvar vi å finne time så snart som råd.

For avdelingane Sande, Naustdal, Skei og Vassenden ringer de til fast helsesjukepleiar som før, eventuelt via sentralbordet vårt på telefon 57 72 21 30 eller mobilnummeret til din helsesjukepleiar.

Opplever du utfordringar i kvardagen?

Familiar kan i periodar trenge ekstra hjelp og støtte. Snakk med helsesjukepleiar og vi kan gi deg råd og rettleiing.

Vi jobbar mellom anna med:

  • førebyggande psykososialt arbeid
  • hjelp og samarbeid med skule
  • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov

 

 

Kontakt

Ekspedisjon helsestasjon
E-post
Telefon +47 57 72 21 30