Sunnfjord kommune

Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Koronasituasjonen - oppdatert 11. mai 2020

Smitteverntiltak ved helsestasjonen

 • Du/de skal møte presis til avtalt tid på Helsestasjonen for å unngå for mange i ventesona.
 • Når du/de møter til avtale, så skal du/de vere symptomfrie og ikkje vere i karantene
 • Du/de skal vaske hendene eller nytte tilgjengeleg handsprit for reingjering av hendene når de kjem på helsestasjonen, og i tillegg halde god avstand til andre.
 • Vi oppmodar besøkande om å unngå unødig berøring av flater av smittevernomsyn
 • Vi ber om forståing for at barna ikkje kan bevege seg like fritt som vi skulle ønske, og at foreldra må hjelpe barna med å halde minst 1-meters avstand til andre.
 • Grunna smittevernomsyn har vi rydda bort alt av leikar. Vi oppmodar foreldre difor om å ha med ein leike som barnet kan ha glede av under besøket på helsestasjonen.
 • Dersom mogleg skal berre ein vaksen følge barnet til helsestasjonen. Søsken skal ikkje vere med
 • Vi gjennomfører ikkje heimebesøk til nyfødde, det vert i staden avtalt ein konsultasjon på helsestasjonen.
 • Gravide skal møte aleine til konsultasjonen.

Meir normalisert drift

 • Oppfølging av jordmor. Gravide får oppfølging etter oppsett plan. Den gravide må komme aleine til konsultasjonen. Unntak er fødselssamtale for 1. gongsfødande saman med far. Ei god nettside der du får trygge svar for gravide og småbarnsforeldre er helseoversikt.no 
 • Oppfølging av helsesjukepleiar 0–5 år. Oppfølging av nyfødde og vaksinering har hatt førsteprioritet, men vi aukar no til tilnærma normal drift i trygge rammer. Nokre konsultasjonar kan bli erstatta av telefonkonsultasjon etter nærare vurdering. Gruppekonsultasjonar vert erstatta av inviduelle konsultasjonar, unntak er barselsgrupper som kan organiserast som felles trilleturar ute. 
 • Sentralbordet, 57 72 21 30 er inntil vidare ope som vanleg, så ta kontakt om du har spørsmål, men ekspedisjonen er stengt for besøkande. 

Sunnfjord helsestasjon

Sunnfjord helsestasjon har 5 avdelingar: Førde, Skei, Vassenden, Naustdal og Sande. 

Helsestasjonar i Sunnfjord kommune

Kva tilbyr helsestasjonane?

Barn under skulealder får tilbod om oppfølging og faste kontrollar på helsestasjonen. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen om har spørsmål eller opplever små og store utfordringar i kvardagen. 

 • På helsestasjonen treff du helsesjukepleiar (tidlegare helsesøster) og lege. Du vil få innkalling til dei faste helseundersøkingane. 
 • Alle nybakte foreldre får tilbod om heimebesøk av jordmor kort tid etter utreise frå barselavdelinga. Deretter tek helsesjukepleiar over oppfølginga av barnet og familien, med heimebesøk innan 10 dagar etter fødsel. 
 • Har du nyleg flytta til Sunnfjord kommune og har barn under skulealder, ring oss for å etablere kontakt. 
 • Er du gravid, ta kontakt med jordmor
 • Alle våre tilbod er gratis. 
 • Følg oss gjerne på Facebook for å få fersk informasjon

Temagrupper for spedbarnsforeldre 

Vi arrangerer temagrupper for spedbarnsforeldre ein gong i månaden ved Sunnfjord helsestasjon, avdeling Førde. 

Kva vaksinar får barnet?

Helsestasjonen tilbyr vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet

Faste undersøkingar på helsestasjonen

Opplever du utfordringar i kvardagen?

Familiar kan i periodar trenge ekstra hjelp og støtte. Snakk med helsesjukepleiar og vi kan gi deg råd og rettleiing.

Vi jobbar mellom anna med:

 • førebyggande psykososialt arbeid
 • hjelp og samarbeid med skule
 • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov

Vanlege utfordringar foreldre tek opp på helsestasjonen

 • Eg har problem med amminga.
 • Eg føler meg deprimert etter fødsel.
 • Eg har problem med å få nok mat i barnet mitt.
 • Barnet mitt græt nesten heile tida. 
 • Barnet mitt søv ikkje om natta. 
 • Barnet vårt er så sjenert og engsteleg. 
 • Barnet mitt høyrer ikkje på meg. 
 • Det er vanskeleg å vere mamma og pappa. 

Vil du vite meir?

Her finn du brosjyrer og lenker til nyttige og trygge nettstadar.