Sunnfjord kommune

Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Korona - smitteverntiltak ved helsestasjonen

 • Gjeldande frå 11.februar: Oppdatering om bruk av munnbind: Det er ikkje lenger eit krav om munnbind ved kontakt <1 meter. Munnbind er tilrådd når ein person har vore på reise i område med høgt smittetrykk. Dette gjeld både tilsette og brukarar over 12 år. Har de vore på reise ønskjer vi at de ringer  57 72 21 30 før timeavtalar, og at vi saman vurderer eventuell utsetting eller bruk av munnbind.
   
 • Oppdatert 5. november: Av smittevernomsyn må vi ha låg terskel for avlysing/endring av timar. Dette gjeld både for dykk som har avtalar på helsestasjonen, våre tilsette og deira barn. Det har dessverre ført til at fleire har fått utsett avtalane sine på helsestasjonen gjentekne gongar. Vi seier oss leie for dette, men ber om forståing for at smittevernomsyn dessverre påverkar tilbodet på helsestasjonen på denne måten.

 • Vi ber om at de møter presis til avtalt tid på helsestasjonen for å unngå for mange i ventesona.
 • Når du/de møter til avtale, så skal du/de vere symptomfrie og ikkje vere i karantene.
 • Vask hendene eller bruk tilgjengeleg handsprit når de kjem og før de går frå helsestasjonen. 
 • Hald minimum 1 meter avstand til andre. Vi ber om forståing for at barna ikkje kan bevege seg like fritt som vi skulle ønske, og at foreldre må hjelpe barna med å halde avstand. 
 • Vi oppmodar besøkande om å unngå unødig berøring av flater av smittevernomsyn. Vi har auka reinhald og vaskar kontaktflater mange gonger dagleg. 
 • Grunna smitterisiko har vi rydda bort leikar. Vi oppmodar difor foreldre om å ha med ein leike som barnet kan ha glede av under besøket på helsestasjonen.
 • Dersom mogleg skal berre ein vaksen følge barnet til helsestasjonen. Søsken skal ikkje vere med.
 • Ekspedisjonen er bemanna, men stengt for besøkande. Ring 57 72 21 30 om du har spørsmål. 

Sunnfjord helsestasjon

Sunnfjord helsestasjon har 5 avdelingar: Førde, Skei, Vassenden, Naustdal og Sande. 

Helsestasjonar i Sunnfjord kommune

Kva tilbyr helsestasjonane?

Barn under skulealder får tilbod om oppfølging og faste kontrollar på helsestasjonen. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen om har spørsmål eller opplever små og store utfordringar i kvardagen. 

 • På helsestasjonen treff du helsesjukepleiar (tidlegare helsesøster) og lege. Du vil få innkalling til dei faste helseundersøkingane. 
 • Alle nybakte foreldre får tilbod om heimebesøk av jordmor kort tid etter utreise frå barselavdelinga. Deretter tek helsesjukepleiar over oppfølginga av barnet og familien, med heimebesøk innan 10 dagar etter fødsel. 
 • Har du nyleg flytta til Sunnfjord kommune og har barn under skulealder, ring oss for å etablere kontakt. 
 • Er du gravid, ta kontakt med jordmor
 • Alle våre tilbod er gratis. 
 • Følg oss gjerne på Facebook for å få fersk informasjon

Nytt tilbod for brukarane våre i Førde frå 18. august 2020

Det er eit mål at helsestasjonstenestene skal vere lett tilgjengelege. Difor har vi no "drop-in" tid kvar tysdag og torsdag frå kl 12.00–14.00. På grunn av koronasituasjonen må ein ringe på førehand og avtale tid. Målgruppa er foreldre til barn i alderen 0-1 år som ønskjer ein time på kort varsel, for eksempel ved ammeutfordringar, lite vektauke, utslett, søvnproblem og anna.

De må gjerne ringe og be om telefontid eller ekstrakonsultasjon hos fast helsesjukepleiar som før, så ser vi kor raskt dette let seg gjere. Drop-in-tilbodet er eit ekstratilbod for å imøtekome behov for oppfølging på kort varsel når fast helsesjukepleiar ikkje er tilgjengeleg.

For avdelingane Sande, Naustdal, Skei og Vassenden ringer de til fast helsesjukepleiar som før, eventuelt via sentralbordet vårt på telefon 57 72 21 30 eller mobilnummeret til din helsesjukepleiar.

Temagrupper for spedbarnsforeldre 

Vi arrangerer temagrupper for spedbarnsforeldre ein gong i månaden ved Sunnfjord helsestasjon, avdeling Førde. 

Kva vaksinar får barnet?

Helsestasjonen tilbyr vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet

Faste undersøkingar på helsestasjonen

Opplever du utfordringar i kvardagen?

Familiar kan i periodar trenge ekstra hjelp og støtte. Snakk med helsesjukepleiar og vi kan gi deg råd og rettleiing.

Vi jobbar mellom anna med:

 • førebyggande psykososialt arbeid
 • hjelp og samarbeid med skule
 • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov

Vanlege utfordringar foreldre tek opp på helsestasjonen

 • Eg har problem med amminga.
 • Eg føler meg deprimert etter fødsel.
 • Eg har problem med å få nok mat i barnet mitt.
 • Barnet mitt græt nesten heile tida. 
 • Barnet mitt søv ikkje om natta. 
 • Barnet vårt er så sjenert og engsteleg. 
 • Barnet mitt høyrer ikkje på meg. 
 • Det er vanskeleg å vere mamma og pappa. 

Vil du vite meir?

Her finn du brosjyrer og lenker til nyttige og trygge nettstadar. 
 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00