Sunnfjord kommune

Skuleruta

Skuleruta

Her er informasjon om skuleruta og dagsplan for småskulesteget, mellomsteget og ungdomsskulen. Vi oppmodar flest mogeleg elevar til å gå eller sykle til skulen! Elevar med rett på gratis skuleskyss får utlevert skysskort ved skulestart kvart år. 

Skuleruta 

Her finn du skuleruta for Sunnfjord kommune. 

Vassenden skule har organisert undervisninga i 60-minuttars undervisningstimar (jf. LK20) i alle klassar.

Dagsplan 1.-4. klasse:  
Måndag: 09.0012.15.
Tysdag: 09.0014.30. 
Onsdag: 09.0012.45. 
Torsdag: 09.0014.30. 
Fredag: 09.0014.30. 
SFO har ope for elevar som har SFO plass på dei halve skuledagane. 

Dagsplan 5.-7. klasse:  
Måndag: 09.0014.30.
Tysdag: 09.0014.30. 
Onsdag: 09.0012.45. 
Torsdag: 09.0014.30. 
Fredag: 09.0014.30. 

Dagsplan ungdomsskulen: 
Måndag: 09.0014.25.
Tysdag: 09.0014.25.
Onsdag: 09.0014.55. 
Torsdag: 09.0014.25. 
Fredag: 09.0014.25.

Vi oppmodar flest mogeleg elevar til å gå eller sykle til skulen! For å trygge skulevegen arbeider Vassenden skule med prosjektet Hjartesone.

Alle som skal ta skulebuss går av og på denne utanfor Jølstrahallen ved barneskulen. Elevar med rett til gratis skyss må alltid ha busskortet med seg. elevane får utlevert skysskortet ved skulestart. Elevar utan rett på skyss kan nytte seg av skulebussane dersom dei betalar.  

Kontakt

Vassenden skule
E-post
Telefon +47 57 72 65 50

Fråværstelefon 1. - 7. klasse:

414 577 22

Fråværstelefon 8. - 10. klasse:

404 09 663

SFO:

947 93 064

 

Adresse

Besøksadresse:
Gjesdal 17
6847 Vassenden 

Postadresse:
Vassenden skule
Postboks 338
6802 Førde