Sunnfjord kommune

Nytt frå Skei skule

Informasjon til føresette hausten 2020: Fagfornyinga

Helsesjukepleiar har 30 % stilling knytta til Skei skule. På hausten er helsesjukepleiar på kontoret på skulen måndagar. Torsdagar er helsesjukepleiar på Helsestasjonen, avd Skei for skulestartkonsultasjonar.

Når skulestartkonsultasjonane er unnagjort vil helsesjukepleiar vere på kontoret på skulen også på torsdagar. 

Her finn du informasjon i samband med at skulen opnar for 5.-10. klasse.

Her finn du informasjon i samband med at skulen opnar for 1.-4. klasse.

Her finn du ein video med informasjon til barn og unge frå helsesjukepleiarane. Vi vil at alle elevane ved skulen skal sjå denne videoen.

Treng du nokon å snakke med?

Timeplanen for neste skuleår er klar.

Torsdag 27. februar var heile skulen på skidag med langrenn og skileik i Årdalen. Ein instruktør frå Skikrinsen var med oss og hjelpte med organisering av kjekke aktivitetar som passar for alle.

Vi er i prosessen med å fornye uteområdet vårt. Det er viktig at FAU og andre som har tankar og ynskje om korleis uteområdet skal utformast kjem med innspel til skulen.