Sunnfjord kommune

Nytt frå Skei skule

Vi ynskjer at alle føresette lastar ned og brukar appen "Min Skole - foresatt" til kommunikasjon mellom heim og skule. Vi bed alle om å gå inn på appen og sjå om de har levert samtykke til deltaking på ulike aktivitetar i skuletida m.m.   

Måndag 8. november hadde FAU møte og kommunalsjef Åge Stafsnes var med for å orientere om prosessen kring rassikring. Rapport for sikringstiltak er no klar, det er Nordplan som står for denne rapporten. Her er eit utdrag frå rapporten i høve tiltak:

Informasjon til føresette hausten 2020: Fagfornyinga

Her finn du ein video med informasjon til barn og unge frå helsesjukepleiarane. Vi vil at alle elevane ved skulen skal sjå denne videoen.

Vi er i prosessen med å fornye uteområdet vårt. Det er viktig at FAU og andre som har tankar og ynskje om korleis uteområdet skal utformast kjem med innspel til skulen.