Sunnfjord kommune

Nytt frå Skei skule

Vi er i prosessen med å fornye uteområdet vårt. Det er viktig at FAU og andre som har tankar og ynskje om korleis uteområdet skal utformast kjem med innspel til skulen.