Sunnfjord kommune

Nytt frå Skei skule

Måndag 8. november hadde FAU møte og kommunalsjef Åge Stafsnes var med for å orientere om prosessen kring rassikring. Rapport for sikringstiltak er no klar, det er Nordplan som står for denne rapporten. Her er eit utdrag frå rapporten i høve tiltak:

Informasjon til føresette hausten 2020: Fagfornyinga

Her finn du informasjon i samband med at skulen opnar for 5.-10. klasse.

Her finn du informasjon i samband med at skulen opnar for 1.-4. klasse.

Her finn du ein video med informasjon til barn og unge frå helsesjukepleiarane. Vi vil at alle elevane ved skulen skal sjå denne videoen.

Timeplanen for neste skuleår er klar.

Torsdag 27. februar var heile skulen på skidag med langrenn og skileik i Årdalen. Ein instruktør frå Skikrinsen var med oss og hjelpte med organisering av kjekke aktivitetar som passar for alle.

Vi er i prosessen med å fornye uteområdet vårt. Det er viktig at FAU og andre som har tankar og ynskje om korleis uteområdet skal utformast kjem med innspel til skulen.