Sunnfjord kommune

SFO Naustdal skule

SFO Naustdal skule

Kontaktinformasjon SFO Naustdal skule

  • Telefon: 907 20 703 
  • fleire telefonnummer til ulike avdelingar??

SFO-leiar nn?

  • E-post: @sunnfjord.kommune.no
  • Telefon: 

Opningstider SFO

  • 07.00–16.30

Påmelding til SFO

Først må du fylle ut påmeldingsskjemaet til skulen: (her må de laste opp filene og legge inn lenkene når skjema er klart). Dette skjemaet returnerer du til skulen.

I tillegg må du legge inn søknad i kommunen sitt skuleadministrative system:

Søk om SFO-plass

Dersom du seinare ønsker å endre tilbodet gjer du dette på same innloggingsplass som du søkte om plass.

Påmeldingsfrist

  • 1. april for nye søkarar, men det er mogleg å søke heile året. 

Påmelding til SFO i feriar

Barn som skal vere på SFO i feriar (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) må melde seg på. I forkant av feriane blir det lagt ut påmeldingsskjemaet som du finn her (nye lenker inn). 

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn via Visma Flyt Skule for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Kontakt

SFO Naustdal skule
Mobil 907 20 703

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Berrvellene 16
6817 Naustdal

Postadresse:
Naustdal skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart