Sunnfjord kommune

SFO Naustdal skule

SFO Naustdal skule

Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilbod for barn i 1.-4. trinn, og for barn med særskilt behov i 5.-7. trinn før og etter skuletid. 

Kontaktinformasjon SFO Naustdal skule

  • Telefon Naustdal SFO: 907 20 703 
  • Telefon Naustdal skule: 578 16 300

SFO-leiar Marianne Herstad Nøstdal

  • E-post: marianne.herstad.nostdal@sunnfjord.kommune.no
  • Telefon: 578 16 344

Opningstider SFO

Opningstida er i utgangspunktet frå klokka 07:00 til skulestart, og frå skuleslutt til klokka 16:30. Unntak frå opningstida er 5 planleggingsdagar for personalet i løpet av året. Opningstida kan bli tilpassa lokale høve.

SFO er stengt julafta og nyttårsafta. Onsdag før skjærtorsdag stegenr SFO klokka 12:00.

Hugs at du må melde deg på særskilt om du ynskjer sommarferietilbodet kvart år. Fristen er 1. mai. SFO har opent veke 26-29 og stengt veke 30-33 sommaren 2020.

Påmelding til SFO

Først må du fylle ut påmeldingsskjemaet til skulen: (her må de laste opp filene og legge inn lenkene når skjema er klart). Dette skjemaet returnerer du til skulen.

I tillegg må du legge inn søknad i kommunen sitt skuleadministrative system:

Søk om SFO-plass

Dersom du seinare ønsker å endre tilbodet gjer du dette på same innloggingsplass som du søkte om plass.

Påmeldingsfrist

  • 15. april for nye søkarar, men det er mogleg å søke heile året. 

Påmelding til SFO i feriar

Barn som skal vere på SFO i feriar (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) må melde seg på. I forkant av feriane blir det lagt ut påmeldingsskjemaet som du finn her (nye lenker inn). 

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn via Visma Flyt Skule for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Kontakt

SFO Naustdal skule
Mobil 907 20 703

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Berrvellene 16
6817 Naustdal

Postadresse:
Naustdal skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart