Sunnfjord kommune

Nytt frå Halbrend skule

Vi vil med dette ynskje alle elevar velkomne til eit nytt skuleår!

 

Her finn de informasjon om kulturskuletilbodet for skuleåret 2020-2021

Kommunalsjef Åge Stafsnes informerar.

Informasjon frå Vestland Fylkeskommune om skuleskyss i høve opning av skular v.20