Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde ungdomsskule

Vi held for tida på med gjennomføring av nasjonale prøver på 8. og 9. steg. Prøvene på 8.steg er i lesing, rekning og engelsk. På 9.steg er det lesing og rekning. Vi avsluttar gjennomføringa 25.september. For meir informasjon sjå udir.no - nasjonale prøver.

Vi ynskjer alle elevar velkomne til skulestart på FUSK måndag 17.august kl 09.00. Syner elles til informasjon som vert sendt ut i Visma.

Frist for å søke fråtrekk for fråvær er 25.mai 2020. Søknad med dato og årsak for fråværet kan de sende på mail til rektor eller assisterande rektor.