Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde ungdomsskule

Hei!
I samband med at elevar på 10. trinn har rett til vidaregåande opplæring frå skuleåret 2021/2022 sender skulen fylgjande data til Inntakskontoret i Vestland fylke.
• fødsels- og personnummer 
• etternamn/fornamn

Datatilsynet krev no at eleven skal gje skulen samtykke til overføring av fødselsnummer i samband med innhenting av fødselsnummer, og seinare karakterar.
Om eleven vil reservere seg frå dette vil det medføre at søknaden ikkje vert registrert og at ein må søkje vidaregåande opplæring manuelt via papirskjema.

Ber om at de sender skrifteleg reservasjon til Rektor innan 31.10.20 om de ikkje ynskjer at skulen sender desse opplysningane til Inntakskontoret.

-Rektor-
 

Vi held for tida på med gjennomføring av nasjonale prøver på 8. og 9. steg. Prøvene på 8.steg er i lesing, rekning og engelsk. På 9.steg er det lesing og rekning. Vi avsluttar gjennomføringa 25.september. For meir informasjon sjå udir.no - nasjonale prøver.

Vi ynskjer alle elevar velkomne til skulestart på FUSK måndag 17.august kl 09.00. Syner elles til informasjon som vert sendt ut i Visma.