Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde ungdomsskule

Hei!
I samband med at elevar på 10. trinn har rett til vidaregåande opplæring frå skuleåret 2021/2022 sender skulen fylgjande data til Inntakskontoret i Vestland fylke.
• fødsels- og personnummer 
• etternamn/fornamn

Datatilsynet krev no at eleven skal gje skulen samtykke til overføring av fødselsnummer i samband med innhenting av fødselsnummer, og seinare karakterar.
Om eleven vil reservere seg frå dette vil det medføre at søknaden ikkje vert registrert og at ein må søkje vidaregåande opplæring manuelt via papirskjema.

Ber om at de sender skrifteleg reservasjon til Rektor innan 31.10.20 om de ikkje ynskjer at skulen sender desse opplysningane til Inntakskontoret.

-Rektor-