Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde ungdomsskule

Frist for å søke fråtrekk for fråvær er 25.mai 2020. Søknad med dato og årsak for fråværet kan de sende på mail til rektor eller assisterande rektor.