Opning av uteområdet

Endeleg skal vi opne uteområdet vårt!

Hei!

FAU og skulen inviterer til opningsfest onsdag 1. desember klokka 17-19. Vi markerer det nye, fine uteområdet på skuleplassen. Førde skulemusikk og elevane bidrar med underhaldning. Det blir også taler og klipping av snor, ved kommunalsjef Åge Stafsnes.

Det blir sendt ranselpost om denne markeringa på måndag.

De er hjarteleg velkomne!

Vi minner også om elevfri dag 12. november. Både SFO og skulen er stengd denne dagen medan tilsette har fagdag.

 

Med venleg helsing

 

Therese Helland

Rektor Førde barneskule