Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde barneskule

 

18.09.2020

På denne siden finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene

 

Linken til informasjonen finn du :her

Vi er glade for at vi kan ta i bruk biblioteket igjen.  Etter at rektor høgtideleg klipte snora inn til biblioteket har alle klassane  fått omvisning i det »nye» biblioteket der ein god del av bøkene er ordna i sjangrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frå veke 24 - måndag 8.juni -  blir opningstida i SFO frå 7.30 – 16.00. Vi føl barnehagen si opningstid.

Ny og innskrenka ordning

Frå 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. klasse, delta på Sommarles.no
Sommarles gjer lesing endå gøyare! Du lagar ein profil på Sommarles.no, registrerer bøker, får lesetips, løyser oppgåver og følger med på kva vennene dine les. Her kan du også lese ei superspennande forteljing, skriven av forfattar Mari Moen Holsve. Har du ikkje tilgang til nett, kan du delta med eit lesekort. Spør på biblioteket!

Det vil bli stegvis oppstart med 7. klasse på tysdag 12. mai, og 5. og 6. klasse på onsdag 13. mai.

Skulestart for 1-4 måndag 27. april er begynt å nærme seg, og vi gleder oss til å ta i mot elevane.

I samband med opninga blir det vist til informasjon frå kommunalsjef Åge Stafsnes, som vart sendt på e-post onsdag 22. april, og informasjon om Korona som ligg på heimesida til skulen og kommunen. Skulen fylgjer retningslinene som er gitt.

Her fylgjer ein del informasjon som gjeld elevane ved Førde barneskule. I tillegg vil de få informasjon frå kontaktlærarane. Det gjeld kven som skal møte elevane om morgonen, og om gruppedelingar i skule og SFO.

Den 27.4.20 opnar skulane/SFO, etter å ha vore stengd sidan 12. mars.
skulane startar til vanleg tid og SFO har ordinære opningstider.

For å sikre at opninga er trygg og forsvarleg er det utvikla ein rettleiar for smittevern i skule og SFO. Vi har konkretisert tiltaka og legg vekt på å redusere kontakt, gode rutinar for reinhald og god hygiene.

No har vi lagt bak oss fleire skuleveker med heimeundervisning og Teams. Vi er imponerte over kor raskt elevar og lærarar har tatt i bruk Teams, slik at vi har klart å gjennomføre ei dagleg undervisning. Ros til alle, både elevar, foreldre og lærarar!