Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde barneskule

Endeleg skal vi opne uteområdet vårt!

Den 27.4.20 opnar skulane/SFO, etter å ha vore stengd sidan 12. mars.
skulane startar til vanleg tid og SFO har ordinære opningstider.

For å sikre at opninga er trygg og forsvarleg er det utvikla ein rettleiar for smittevern i skule og SFO. Vi har konkretisert tiltaka og legg vekt på å redusere kontakt, gode rutinar for reinhald og god hygiene.

La barna forske heimefrå med Forskerfabrikken. Saman med ein engasjerende kursleder, skal barna få utforske og eksperimentere fra kjøkkenbenken. Sjå lenka for vidare informasjon og påmelding.

Invitasjon - Forskerklubb på kjøkkenet (PDF, 328 kB)

 

Torsdag 16. sept. blir det Bilfri dag, vi oppmodar alle til å ha ekstra fokus på gang, sykkel og buss denne dagen.

 

Les meir på https://sunnfjord.kommune.no/tenester/samfunnsutvikling/pagaande-prosjekt/sykkelbyen-forde/mobilitetsveka-2021/

Det er mykje tungtrafikk i samband med bygginga av den nye tunellen ved Kletten. Det er fleire elevar som har skulevegen sin der. Sjå oversikt-skisse  (PDF, 229 kB)

Det er sendt ut informasjon til føresette i visma: Brevet kan du lese her (DOCX, 14 kB)

Grønt nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Ei oversikt over nyttige lenkjer frå Barnevakten. 

Nye bøker på skulebiblioteket

 

Foreldremøte for nye førsteklasse