Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde barneskule

Velkomen til Førde barneskule 1. desember klokka 16.00!

Marte Roa Syvertsen kjem til oss og held føredraget sitt om ungdomshjernen!

For personer eldre enn 30 år

Dette er eit føredrag til deg som er ungdom/ung vaksen, og er litt nyfiken på psykisk helse, kva presset ungdom lever med kan medføre, og korleis ein kan takle det.

 For personar 14 - 25 År

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.

Endeleg er vi på skulen att. 

Det er klart for bestilling av skulemjølk. Dette gjer ein på skolelyst.no 

15.juni kl. 19.00 er det Helse Førde stafetten. Dette er eit arrangement retta mot alle både barn og vaksne. 

Endeleg kan vi feire 17. mai på skulen att.

Vil de leige gymsalen ved skulen frå hausten av , må de søke snarast.