Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde barneskule

Grunna smittevernstiltak er det ikkje høve å nytte skulen uteom skuletida.

Juletregang i amfiet

 

 

18.09.2020

På denne siden finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene

 

Linken til informasjonen finn du :her

Vi er glade for at vi kan ta i bruk biblioteket igjen.  Etter at rektor høgtideleg klipte snora inn til biblioteket har alle klassane  fått omvisning i det »nye» biblioteket der ein god del av bøkene er ordna i sjangrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frå veke 24 - måndag 8.juni -  blir opningstida i SFO frå 7.30 – 16.00. Vi føl barnehagen si opningstid.

Ny og innskrenka ordning

Skulestart for 1-4 måndag 27. april er begynt å nærme seg, og vi gleder oss til å ta i mot elevane.

I samband med opninga blir det vist til informasjon frå kommunalsjef Åge Stafsnes, som vart sendt på e-post onsdag 22. april, og informasjon om Korona som ligg på heimesida til skulen og kommunen. Skulen fylgjer retningslinene som er gitt.

Her fylgjer ein del informasjon som gjeld elevane ved Førde barneskule. I tillegg vil de få informasjon frå kontaktlærarane. Det gjeld kven som skal møte elevane om morgonen, og om gruppedelingar i skule og SFO.