Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde barneskule

Det er lusekampanje i Norge 

Lusesjekk tysdag 11.  og 12. mars.

Elevar i 3, 4 og 5 klasse får besøk av Barnevakten. 

16. mars blir det felles foreldremøte med foredrag av Barnevakten.

For at vi skal tru på og erfare eit ope og inkluderande miljø må vi ha alle med, både vaksne og barn. Med dette Mosaik-prosjektet arbeidar vi med korleis vi gjennom handling, ord og tankar kan bidra til å skape ein inkluderande og god skulekvardag for alle.  

 

Marte Roa Syvertsen kjem til oss og held føredraget sitt om ungdomshjernen!

For personer eldre enn 30 år

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.

Det er klart for bestilling av skulemjølk. Dette gjer ein på skolelyst.no 

Vil de leige gymsalen ved skulen frå hausten av , må de søke snarast.

Endeleg skal vi opne uteområdet vårt!

La barna forske heimefrå med Forskerfabrikken. Saman med ein engasjerende kursleder, skal barna få utforske og eksperimentere fra kjøkkenbenken. Sjå lenka for vidare informasjon og påmelding.

Invitasjon - Forskerklubb på kjøkkenet (PDF, 328 kB)