Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde barneskule

Satsane på SFO har auka med 5% i høve til satsane i 2019.

Andre og sjuande klasse har siste dagane øvd flittig på julesongar og dramatisering til ein liten julekonsert i gymsalen.  I dag synte dei oss resultatet - eit fint juleprogram til glede for store og små. 

I løpet av våren skal løysingar og kostnader knytt til opprusting Førde barneskule vere kartlagt.

 I god tradisjon møtte elevane onsdag til skulegudsteneste i kyrkja. Tid til fellesskap og ettertanke gjennom song og lystenning er viktig i ei travel førejulstid

 Førde barneskule deltek i prosjektet : «Skulebibliotek for leselyst!» og har mottatt prosjektmidlar til kompetanseheving.

Gamle bøker er rydda vekk, og nye, spennande bøker er kjøpt inn. Målet er å auke leselysta til elevane våre.

Bystyret har bevilga 2 mill. kroner til startløyving for uteområdet til Førde barneskule.
Det er ein flott start på eit viktig arbeid, at uteområdet ved skulen blir fornya og oppgradert.