Leige av skulen i skuleåret 23 - 24

Leige av skulen i skuleåret 23-24

Gjeld faste leigetakarar gjennom skuleåret.

 

Leige av skulen i skuleåret 23-24

Gjeld faste leigetakarar gjennom skuleåret.

Vi ber om at alle som har behov for å leige skulen i 23-24 sender inn e-post til rektor: therese.helland@sunnfjord.kommune.no

De treng å opplyse om dette:

  • Kva for aktivitet
  • Aldersgruppe
  • Kor mange deltar i aktiviteten
  • Kva for dagar og klokkeslett er aktiviteten på
  • Kva for rom treng de
  • Kven er kontaktperson
  • Oppgje evnt. behov for leige ut over den faste leiga, som t.d. seminar og liknande.

Frist 23. juni 2023. Søknadane vil bli behandla innan 1. juli.