Sunnfjord kommune

Gladmelding

Gladmelding

Bystyret har bevilga 2 mill. kroner til startløyving for uteområdet til Førde barneskule.
Det er ein flott start på eit viktig arbeid, at uteområdet ved skulen blir fornya og oppgradert.