Facebook

Førde barneskule på Facebook

Skulen har oppretta Facebook for heile skulen. 

Sida er open, og vi håpar at alle får glede av informasjonen som blir lagt ut her.