Sunnfjord kommune

Kontakt oss - Førde barneskule

Kontakt oss - Førde barneskule

  • Telefon: 57 72 10 80                                                                                       
  • Besøksadresse:  Elstervegen 1, 6809 Førde                                                         
  • Postadresse:  Førde barneskule, postboks 6809 Førde                                                       
  • E-post til skulen: therese.helland@sunnfjord.kommune.no 

Rektor - Førde barneskule, Therese Helland - Klikk for stort bilete Reiakvam foto Therese Helland
Rektor Førde barneskule

E-post: therese.helland@sunnfjord.kommune.no                                          Telefon: 57 72 10 82 / 915 91 751

Assisterande rektor: Ove Farsund

 

Assisterande rektor 2: May Helen Midtbø- Nordbom

SFO-leiar: Monica Flaten

  • E-post: monica.flaten@sunnfjord.kommune.no                                                                 
  • Telefon: 57 72 10 86 / 957 06 657                                                                                                         
  • Bikuba SFO:  954 64 661 - 1. og 2. klasse                                                           
  • Edderkoppen SFO: 910 09 019 - 3. og 4. klasse

Konsulent: Janne Karin Apalset

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar har 60 % stilling knytta til Førde barneskule. På hausten og ca. fram til jul er helsesjukepleiar på kontoret på skulen måndagar og torsdagar. Tysdagar er helsesjukepleiar på kontoret på Rådhuset for skulestartkonsultasjonar. Når skulestartkonsultasjonane er unnagjort vil helsesjukepleiar vere på kontoret på skulen også på tysdagar. 

Kontortider på skulen blir slik:

Haust:            Måndag kl 08.00-13.45

                       Torsdag kl 08.00- 15.30

Etter jul:         Måndag kl 08.00- 13.45

                       Tysdag kl. 08.00- 15.30

                       Torsdag kl. 08.00-15.30.

Vaktmeister

  • Kjell Norfinn Tonning: 57 72 19 28 /  478 36 141

Tilsette på Førde barneskule

Kontakt

Therese Helland
E-post
Telefon 57 72 10 82

Adresse

Besøksadresse:
Elstervegen 1
6800 Førde

Postadresse:
Førde barneskule
Postboks 338
6802 Førde

Kart