Skulehelsetenesta Flatene skule

Helsesjukepleiar ved Flatene skule

Skuleåret 2023-2024 vil vi ha helsesjukepleiar Ingrid Austrheim Bratten tilgjengeleg kvar måndag, tysdag og fredag. Fram til jul vil fredagane verte nytte på Helsestasjonen for individuelle konsultasjonar med førsteklassingane, elles er kontordagane på skulen.

Kontaktinformasjon:

Helsesjukepleiar Ingrid Austrheim Bratten

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Informasjon om helsestasjon/skulehelsetenesta

Telefon Helsestasjon avdeling Førde: 57 72 21 30

Her kan du lese meir om skulehelsetenesta