Medverknad - Bygstad skule

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt.

Foreldreutvalet (FAU) for Bygstad skule 2022-2023

  • Ingeborg Grinde  - leiar
  • Bodil Ryste - nestleiar
  • Hilde Marie Solheim - sekretær
  • Else Marie Borch Furnes 
  • Jeanette Haugsbø Stenvig 
  • Magda Lena Håvik
  • Heidi Eriksrød 

Om dei formelle samarbeidsorgana

Lover og reglar

Kontakt

Bygstad skule
E-post
Telefon 57 71 86 00

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Adresse

Besøksadresse:
Bygstadvegen 770
6977 Bygstad

Postadresse:
Bygstad skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart