Sunnfjord kommune

FAU 2021-2022

FAU 2021-2022

Foreldreutvalet for Bygstad skule

Ingeborg Grinde  - leiar

Bodil Ryste - nestleiar

Hilde Marie Solheim - sekretær

Else Marie Borch

Solveig Grimelid Kårstad

Linda Margrethe Eide

Hildegunn Borkamo

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt.

Om dei formelle samarbeidsorgana

 

Lover og reglar

Kontakt

Bygstad skule
E-post
Telefon 57 71 86 00

Adresse

Besøksadresse:
Bygstadvegen 770
6977 Bygstad

Postadresse:
Bygstad skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart