Sunnfjord kommune

Medverknad - elevar og foreldre

Medverknad - elevar og foreldre

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

FUG

Medlemar i FAU på Bygstad skule

 • Trine Lise Sagmo- leiar
 • Hilde Marie Solheim- nestleiar
 • Sten Ove Båtevik
 • Terje Buene
 • Dag Asle Boge
 • Ingvild Øvrebø
 • Heidi Nilsen

Medlemar i samarbeidsutvalet på Bygstad skule

 • Kirsten Råheim- rektor
 • Trine Lise Sagmo- leiar
 • Hilde Marie Solheim- nestleiar
 • Anne-Lilleåsen- kommunerep.
 • Sissel Sørøy- verneombud
 • Lisbeth Madsen- vaskepersonal
 • Jorunn Mundal Solheim- SFO
 • Anita Øvreås Rusken- tillitsvalgt
 • Sunniva- elevråd
 • Oliver- elevråd

Om dei formelle samarbeidsorgana

 

Lover og reglar

Kontakt

Bygstad skule
E-post
Telefon 57 71 86 03

Adresse

Besøksadresse:
Bygstadvegen 770
6977 Bygstad

Postadresse:
Bygstad skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart