Administrativ organisering

Sunnfjord kommune er organisert etter ein to-nivåmodell med kommunedirektørnivå og 78 einingar fordelt på seks tenesteområde. 

Kommunedirektøren si leiargruppe

Einingsleiarane

Tenesteområda

Organisasjonskart Sunnfjord kommune (PDF, 252 kB)
 

Stab og støtte