Administrativ organisering

Sunnfjord kommune er organisert etter ein to-nivåmodell med kommunedirektørnivå og 82 einingar fordelt på seks tenesteområde. 

Kommunedirektøren si leiargruppe

Einingsleiarane

Tenesteområda

Stab og støtte