Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

PPT skal hjelpe barn og elevar i alderen 0–16 år med behov for særskilt tilrettelegging. 

Kva gjer PPT-tenesta i Sunnfjord kommune?

  • pedagogisk og psykologisk utgreiing
  • individuell oppfølging av barn og unge
  • rådgiving til foreldre/føresette
  • samarbeid med barnehagar og skular
  • rettleiing til tilsette i barnehagar og skular

Les meir på nettsidene til Utdanningsdirektoratet om kva PPT gjer

Korleis får vi hjelp frå PPT?

For dei som går i barnehage eller skule ønsker vi å bli kontakta gjennom barnehagen eller skulen. Ta direkte kontakt for barn som ikkje går i barnehage.  

Vil du ha ein rask innføring i kva spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning er, kva ord og uttrykk betyr og kva du kan forvente av hjelp?

Kontaktinformasjon PPT i Sunnfjord kommune

  • telefon: 57 82 93 00, kvardagar kl. 08.00–15.30
  • besøksadresse: Hafstadvegen 42, 3. etasje i rådhuset
  • postadresse: PPT i Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde
  • organisasjonsnummer: 974857545
  • Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Leiar for PPT i Sunnfjord kommune

Rebekka Wilhelmsen Solheim

Lover

Kontakt

PPT i Sunnfjord kommune
Telefon 57 82 93 00

Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Send e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Hafstadvegen 42, 3 etasje i rådhuset 
6800 Førde

Postadresse: 
PPT i Sunnfjord kommune
Postboks 338
6802 Førde