Sunnfjord kommune

Sjukeheimsplass og omsorgsbustad