Frist for å søke om spelemidlar er 1. oktober

Skal de igang med nytt anleggsprosjekt eller rehabilitere eit eksisterande anlegg, kan de søke om spelemidlar. Anlegget må stå i handlingsprogrammet til anlegg i kommunen. Frist for innspel av nye anlegg er 1. september. 

Typar anlegg og nedre kostnadsgrense

Det kan søkjast om spelemidlar til

  • ordinære anlegg (for organisert idrett og fysisk aktivitet) – nedre grense for kostnad er 150.000 kroner
  • nærmiljøanlegg (for eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet) – nedre grense for kostnad er 50.000 kroner
  • rehabilitering av eldre anlegg
  • turkart – nedre grense for kostnad er 75.000 kroner

 

Som hovudregel kan ein få tilskot på inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging/rehabilitering av ordinære anlegg. Til nærmiljøanlegg kan ein få tilskot på inntil 50% av godkjent kostnad, maks kr 300 000.

 Fristen for å søke om spelemidlar er 1. oktober

Sjå meir informasjon og send søknad