Temaplanar for barn og ungdom

Ein temaplan er ein administrativ plan om eit spesifikt tema eller fagområde. Temaplanen skal bygge vidare på mål og strategiar i kommuneplanen. Ein strategi viser retning og ønskt utvikling.