Sunnfjord kommune

Kva gjeld for din eigedom

Kva gjeld for din eigedom

Kva arealplan gjeld for min eigedom, og korleis finn eg det?

Kva som gjeld for din eigedom er avhengig av gjeldande plan for området. Vi får ofte inn spørsmål om kva ein kan gjere på eigedomen, og om det er unnateke søknadsplikt. 

For at det ikkje skal bli reist tvil om at du har bygd noko ulovleg, eller lovnader om kva som gjeld for din eigedom, ber vi om at du sender oss ein skriftleg førespurnad.

Send gjerne ein e-post til oss på byggesak@sunnfjord.kommune.no