Finn planar

For å finne ut kva som er tillate på din eigedom må du sette deg inn i reglar, planar og føresegner som gjelder for området. Det er viktig at du finn riktig arealplan for din eigedom.

Merk deg at det kan vere føresegner i kommuneplanens sin arealdel som er strengare enn det som står i reguleringsplan. Dette kan ha samanheng med at reguleringsplanen er av eldre karakter, og nye føresegner i kommuneplanen er relevant i dag.

For å skjøne innhaldet i arealplanar sjå gjerne Slik forstår du kommunale planar

Har du spørsmål om arealplanar send gjerne ein førespurnad til plan@sunnfjord.kommune.no

Korleis finne fram til rett plan?

  1. Gå inn på Kommunekart Sunnfjord kommune
  2. Finn din eigedom, og vel kartlag
  3. Du kan deretter søke opp planar ved å skrive inn plan

Du kan og finne gjeldande plan direkte på adresse eller gbnr. på Arealplaner.no

Kommuneplanar og temaplanar

Her finn du ulike planar i kommunen.

Kontakt

Berit Holme
Fagkoordinator planavdeling
E-post
Telefon 57 61 27 16

Fagkoordinator for plan på eininga areal og byggesak. Jobbar med planarbeid og dispensasjon etter plan- og bygningslova