Årsbudsjett 2024 og gebyr

Årsbudsjett og gebyr for 2024 er lagt ut til offentleg ettersyn.

Kort om årsbudsjettet

Formannskapet vedtok i møte 30. november å legge forslag til årsbudsjett og gebyrsatsar for 2024 ut til offentleg ettersyn. 

Sjå viktige dokument i saka

Sunnfjord kommunestyre skal behandle saka i møte 15. desember 2023. 

Gebyr behandla i formannskapet 30. november

 

Sei di meining innan 14. desember

Kommunen inviterer innbyggarar og andre aktørar til å seie si meining om planen. Fristen for å sende inn innspel er 14. desember.

Du får ikkje svar på innspelet ditt, men alle innspel blir lagt ved i den vidare saksbehandlinga. Innspel som blir sendt inn blir offentleg tilgjengelige på nettsida, med mindre dei inneheld sensitive data. Brukar du e-post, vil e-postadressa di bli offentlig tilgjengelig.

Slik sender du innspel

Du kan sende innspel i elektronisk i skjema:

Send innspel til Sak 23/9773

Du kan også sende innspel i post eller på e-post, då må du merke saka med saksnummer: 23/9773

Har du spørsmål?

Du kan ringe eller sende e-post til Lise Mari Haugen om det er noko du lurer på.

 

Sjå innkomne innspel og dokument i saka

Her finn du alle dokument som er arkivert i denne saka. Du finn også innspela som er sendt inn.