Sunnfjord kommune

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Sunnfjord kommune har klar ein aktivitetskalendar til deg!

Det er mange aktivitetar i Sunnfjord kommune. Kommunen har oppretta ein digital aktivitetskalendar slik at det blir lettare for deg å følge med på kva som skjer og delta i aktivitetar.

Sjå aktivitetskalenderen

Kalenderen er gratis for deg, og kan brukast av alle som tilbyr aktivitetar i Sunnfjord kommune. Kalendaren kan også brukast til å rekruttere frivillige og for deg som ønsker å vere frivillig. 

Er du arrangør?

Opprett ei side i aktivitetskalenderen. Frå sida di kan du legge til ulike aktivitetar. I kalendaren er det mulighet til å legge inn påmelding dersom det er avgrensa tal plassar på aktiviteten. 

Finn du ikkje aktuelle aktivitetar?

Kalendaren vil bli fylt opp med aktivitetar i takt med at arrangørar tek den i bruk. 

Har du en nettstad?

Dersom du har ein nettstad der det kan vere naturleg å lenke til aktivitetskalenderen, så er det kjekt om du gjer det. 

Fritidskortet

Fritidskortet er eit tilbod til born og unge i låginntektsfamiliar med bustadadresse i Sunnfjord kommune. Kvart barn kan få ein gratis fritidsaktivitet kvart år.  Aktuelle arrangørar finn du i aktivitetskalenderen.

Har du spørsmål om kalenderen?

Kontakt Camilla Søvig:  camilla.sovig@sunnfjord.kommune.no