Sunnfjord kommune

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Sunnfjord kommune har klar ein aktivitetskalendar til deg!

Det er mange aktivitetar i Sunnfjord kommune. Kommunen har oppretta ein digital aktivitetskalendar slik at det blir lettare for deg å følge med på kva som skjer og delta i aktivitetar.

Sjå aktivitetskalenderen

Kalenderen er gratis for deg, og kan brukast av alle som tilbyr aktivitetar i Sunnfjord kommune. Kalendaren kan også brukast til å rekruttere frivillige og for deg som ønsker å vere frivillig. 

Er du arrangør?

Opprett ei side i aktivitetskalenderen. Frå sida di kan du legge til ulike aktivitetar. I kalendaren er det mulighet til å legge inn påmelding dersom det er avgrensa tal plassar på aktiviteten. 

Konkurranse for arrangørane
Vi håpar du blir med å fylle kalendaren med mange kjekke aktivitetar. Som eit lite stunt vil vi trekke to tilfeldige arrangørar i kalenderen i Sunnfjord som kan vinne 2000 kroner kvar til ein av aktivitetane sine.

Vi trekker 29. april, så registrer deg som arrangør før det!

Finn du ikkje aktuelle aktivitetar?

Kalendaren vil bli fylt opp med aktivitetar i takt med at arrangørar tek den i bruk. 

Har du en nettstad?

Dersom du har ein nettstad der det kan vere naturleg å lenke til aktivitetskalenderen, så er det kjekt om du gjer det. 

Fritidskortet

Fritidskortet er eit tilbod til born og unge i låginntektsfamiliar med bustadadresse i Sunnfjord kommune. Kvart barn kan få ein gratis fritidsaktivitet kvart år.  Aktuelle arrangørar finn du i aktivitetskalenderen.

Har du spørsmål om kalenderen?

Kontakt Camilla Søvig:  camilla.sovig@sunnfjord.kommune.no