Sunnfjord kommune

Hjelpemiddel

Hjelpemiddel

Eit hjelpemiddel er ein gjenstand som bidreg til å redusere praktiske problem for personar med nedsett funksjonsevne. Hjelpemiddel kan gje betre funksjon, eller det kan kompensere for tapt funksjon. 

Det fins mange ulike typar hjelpemiddel, som til dømes rullestol, toalettforhøgar, lupelamper og ulike typar velferdsteknologiske løysingar.

Kven kan få tilbodet?

Dersom du har nedsett funksjonsevne på grunn av skade eller sjukdom, kan du få låne hjelpemiddel for ein kortare eller lengre periode.

Kortvarig utlån:

  • Dersom du har eit kortvarig behov for enklare hjelpemiddel, kan du få låne dette av Sunnfjord kommune
  • Vi har kommunale utlånslager følgande stader: Førde, Naustdal, Sande og Skei. 
  • Vanleg utlånstid er tre månader, med mindre noko anna vert avtalt
  • Ved behov for kortvarig utlån, kan du ta kontakt med fysio/ergoterapitenesta i det området som er nærast der du bur.

Langvarig utlån

  • Dersom du har eit langvarig behov (over 2 år) for utlån av hjelpemiddel, kan du få støtte til utlån via Folketrygda. 
  • Ved behov for langvarig utlån, kan du ta kontakt med fysio/ergoterapitenesta i det området som er nærast der du bur. Fysioterapeut eller ergoterapeut vil då hjelpe deg med å finne ut kva hjelpemiddel du treng, og hjelper deg med å søke om varig utlån av dette til NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane.
  • Du kan også ta kontakt med fysio/ergoterapitenesta dersom du har hjelpemiddel som treng reparasjon, eller om du har hjelpemiddel du vil levere tilbake.

 

Kontaktinformasjon: 

 

Kontaktinformasjon for hjelpemiddel

Kontaktinformasjon for hjelpemiddel
Namn Stilling Arbeidsstad Telefon
Marita Brandsøy Lystad Einingsleiar Førde 57 02 12 77/ 952 23 424
Rita Linn Alværen Assisterande einingsleiar Naustdal 57 81 60 39
Mari Evebø Ergoterapeut, driftskoordinator Førde 57 02 12 72/ 481 67 200
Øygunn Juklestad Fysioterapeut, driftskoordinator Skei 57 72 61 59/ 916 58 204
Iselin Andrea Engene Fysioterapeut, driftskoordinator Sande 57 71 82 60
Sinnuthurai Shankar Syns- og hørselskontakt Førde 57 72 60 40
Solveig Fredriksen Syns- og hørselskontakt Naustdal 97 09 10 94
Jarle Hellebust Serviceteknikar Førde 957 06 080
Geir Bjørn Vestrheim Vaktmester Naustdal og Skei 907 08 419
Geir Alværvik Vaktmester Sande 959 80 997


Ved behov for akutt hjelp utanom arbeidstid: Ring vakttelefonen til NAV Hjelpemiddelsentral, telefon: 407 02 814