Sunnfjord kommune

Startlån og tilskot til bustad

Startlån og tilskot til bustad

Dersom du ikkje får lån i private bankar, kan startlån frå Husbanken vere ei aktuell låneordning for deg til å skaffe ein nøktern bustad, eller bli buande i ein slik bustad.

Kven kan få startlån?

  • Personar som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bustad. Det vil seie at du først må sjekke om du får lån i vanleg bank. 
  • Personar som har langvarige problem med å finansiere eigen bustad. 
  • Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

Kva kan du få startlån til?

Les meir på Husbanken si heimeside

Kor mykje kan eg låne?

Les meir på Husbanken si heimeside

Slik søker du

Søknader blir behandla fortløpande. Du vil få skriftleg svar innan fire veker. 

Søk startlån gjennom Husbanken her.

Har du spørsmål om startlån og tilskot til bustad?

  • Ring oss på 57 72 20 00 eller stikk innom eit av tenestetorga i kommunen om du har spørsmål om startlån. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00