Kriseleiing i kommunen

Sunnfjord kommune har ei kriseleiing som har eit overordna ansvar for å koordinere kommunen si handtering av alvorlege hendingar/krisesituasjonar.
 

Medlemmar i kriseleiinga

Ordførar Jenny Følling
Telefon: 57 61 27 03 / 47 90 59 90
E-post: jenny.folling@sunnfjord.kommune.no

Kommunedirektør Terje Heggheim
Telefon: 91 10 12 66
E-post: terje.heggheim@sunnfjord.kommune.no

Assisterande kommunedirektør Lise Mari Haugen
Telefon: 57 61 27 04 / 93 42 24 61
E-post: lise.mari.haugen@sunnfjord.kommune.no

Kommunalsjef for teknisk og miljø Jan-Inge Hage
Telefon: 57 81 61 19 / 97 51 14 72
E-post: jan-inge.hage@sunnfjord.kommune.no

Kommunalsjef for helse og sosial Kurt Even Andersen
Telefon: 57 61 27 02 / 97 01 07 77
E-post: kurt.even.andersen@sunnfjord.kommune.no

Kommunalsjef for omsorg Kirstin Bruland
Telefon: 57 72 61 03 / 41 61 51 02
E-post: kirstin.synnove.bruland@sunnfjord.kommune.no

Kommunalsjef for skule Åge Stafsnes
Telefon: 57 02 12 18 / 91 15 22 11
E-post: age.ansgar.stafsnes@sunnfjord.kommune.no

Kommunalsjef for barnehage Hege Kjeilen
Telefon: 99 20 26 79
E-post: hege.herland.kjeilen@sunnfjord.kommune.no

Kommunalsjef for kultur og idrett Anita Nordheim
Telefon: 57 72 60 57 / 95 92 24 34
E-post: anita.nordheim@sunnfjord.kommune.no

Beredskapskoordinator/personalsjef Jan Birger Moe
Telefon: 57 61 27 06 / 91 00 10 40
E-post: jan.birger.moe@sunnfjord.kommune.no

Kommuneoverlege Øystein Furnes
Telefon: 57 61 27 27 / 90 51 29 33
E-post: oystein.furnes@sunnfjord.kommune.no

Avhengig av situasjonen, kan og anna fagfolk i kommunen bli inkludert i kriseleiinga/kalla inn ved behov som brannsjef og andre.

Kriseleiinga vil ha støttepersonell i Service m.a. i informasjonsarbeidet.


Følgjande eksterne aktørar kan inngå i kommunen si Kriseleiing avhengig av situasjonen 

  • Politi
  • Heimevernet
  • Sivilforsvaret
  • Sunnfjord Røde Kors
  • Kyrkja
  • Eviny

Kriseleiinga har alle fullmakter til å handtere dei kriser som oppstår, og skal med mindre andre eksterne aktørar overtar ansvaret, leie dei krisesituasjonar som oppstår innanfor Sunnfjord kommune.

Ordførar er bindeledd mellom kriseleiing og det politiske nivå i kommunen.

Kriseleiinga vil vere plassert i Sunnfjord rådhus.