Sunnfjord Kommunale Foreldreutval

Sunnfjord Kommunale Foreldreutval (KFU) er samansett av foreldreråda ved dei 16 grunnskulane i Sunnfjord kommune og kommunalsjef for skule Åge Stafsnes i Sunnfjord kommune. 

Styret i Sunnfjord KFU skuleåret 2021–2022

  • Nestleiar er fungerande leiar, då det ikkje er klart kven som vert leiar endå
  • Nestleiar Marit Solveig Nedrebø, FAU Sande skule, e-post: marit.solveig.nedrebo@gmail.com, telefon: 951 54 345
  • Sekretær Svanhild Tennebø, FAU Vassenden skule, e-post: sva_ten@hotmail.com, telefon 993 62 994

Om arbeidet til KFU 

KFU skal vere eit samordnande og koordinerande organ for foreldreråda ved alle grunnskulane i Sunnfjord kommune og har som formål å: 

  • arbeide for å fremje eit godt samarbeid mellom foreldra, skulen, skuleadministrasjonen og politiske vedtaksorgan i kommunen
  • vere eit høyringsorgan og eit rådgivande organ på vegne av foreldra ved alle grunnskulane i kommunen
  • drive informasjonsarbeid og idéskaping og hjelpe til med erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom dei ulike grunnskulane i kommunen
  • legge til rette for større foreldreengasjement for at kvar elev skal få best mogleg utbytte av skulegangen sin

Vedtekter for Sunnfjord KFU

Her finn du vedtektene for KFU i Sunnfjord kommune (PDF, 127 kB)

Møtereferat frå Sunnfjord KFU 

Kontakt

Åge Ansgar Stafsnes
Kommunalsjef for skule
E-post
Telefon 57 02 12 18
Mobil 91 15 22 11

Konstituert kommunalsjef barnehage 01.03.2023 - 01.08.2023.