Sunnfjord kommune

Nytt frå Viksdalen skule

Nytt frå Viksdalen skule

Vi har hatt leseprosjekt i 3.-4.klasse, og kom oss heilt til Nordkapp! 

Her vil de finne årshjulet til Sunnfjordskulen, samt informasjon om hendingar ved skulen, til dømes julefest og sommarfest. 

 Her er glimt frå ein våt uteskuledag, med fokus på bladfelling og haust.