Sunnfjord kommune

Nytt frå Viksdalen skule

Nytt frå Viksdalen skule

Vi likar å vere ute, vi likar å lage ting, så kva kan vere betre enn å lage saker ute?

Endeleg kjem det elevar tilbake til oss! Dette har vi lengta etter må de tru. Og vi skal passe så godt på som vi berre kan, slik at alle held seg friske og raske, og kan vere med på dei kjekke tinga vi har planlagt. Vi er kjempeklare for å få dokker tilbake!

Vi har fått innvilga fridag onsdagar, det betyr at 1.-4.klasse skal gå på skulen måndag-tysdag og torsdag-fredag. De vil kunne søke om SFO måndag, tysdag, torsdag, fredag 07-09 og 14.30-16.30. Onsdag er det frå 07-16.30. 

For at SFO skal verte opna her, må det vere minst 6 søkarar. For at ei økt skal opne, må det vere minst 3 søkarar. 

Informasjon frå skulehelsetenesta:

Den siste tida har det vore store endringar i alle sin kvardag, dette kan by på utfordringar både for barn/ungdom og foreldre. Skulehelsetenesta ynskjer å vere ein støttespelar for dei som har behov for støttesamtale og rettleiing i denne situasjonen. Helsesjukepleiar kan tilby oppfølging via telefon mellom klokka 10 – 14 i vekedagane. Ring 577 22 130 for å gjere avtale. Dersom helsesjukepleiar ved den enkelte skule ikkje er tilgjengeleg av ulike grunnar, vil ein få snakke med ein anna helsesjukepleiar dersom det er kapasitet til det.

Helsing skulehelsetenesta.
 

   

Komande skuleår vert det endringar i skuleveka for 1.-4.klasse.Vi har søkt om å få behalde 4-dagersveka, men fridagen vil no verte onsdagar, ikkje torsdag som tidlegare. Dette påverkar også SFO-tidene. Alle som treng SFO-plass, må søkje på nytt i år innan fristen 1.april. Dette grunna overgang til Sunnfjord kommune.

Mellomsteget skal framleis gå 9-14.30, og ungdomsskulen skal gå 9-14.30 og i tillegg ha langdag ein dag i veka, då føl dei skulebussen til vgs heim. 

Siste veka før vinterferien har ungdomsskulen hatt tverrfagleg prosjektveke. Temaet for prosjektveka var smarthus, og elevane har lært meir om programmering.  

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

Vi har hatt leseprosjekt i 3.-4.klasse, og kom oss heilt til Nordkapp! 

Her vil de finne årshjulet til Sunnfjordskulen, samt informasjon om hendingar ved skulen, til dømes julefest og sommarfest. 

 Her er glimt frå ein våt uteskuledag, med fokus på bladfelling og haust.