Sunnfjord kommune

Nytt frå Viksdalen skule

Nytt frå Viksdalen skule

I 3.-4.klasse har dei vore på ein 14-dagers rundtur i Australia. Der er det ganske mykje kjekt ein kan fordjupe seg i.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

Det er varsla streik som omfattar alle bussjåførar i Vestland fylke frå måndag 28.9. Streiken vil påverke all busstrafikk inkludert skuleskyss i Sunnfjord kommune. Det inneber at elevar ikkje kan rekne med å reise med buss til/frå skulen ved ein eventuell streik. 
Skulane går som vanleg. Elevar med skuleskyss må prøve å kome seg til/frå skulen på ein anna måte t.d. med foreldreskyss. Elevar som ikkje har altfor lang skuleveg kan eventuelt gå, eller sykle. 
Om heile ruta går med drosje, vil den bli utført som vanleg. 
 

I dag hadde vi endeleg sol og fint vêr og dette må vi i 3.-4. klasse utnytte. Vi starta skuledagen med matematikk og norsk ute i skulegarden. Elevane løyste oppgåvekort i matematikk saman i par. Det var eit høgt tempo på jobbinga og samarbeidet på gruppene var veldig bra. Etter dette hadde vi norsk. Elevane var på substantivjakt rundt på skulen og skreiv fleire sider med substantiv som dei fann! Læraren vart heilt overraska over kor mange substantiv det var mogeleg å finne rundt på ein skule. 
Etter friminuttet var vi med 1.-2. klasse til Lauvavatnet. Der åt vi lunsj og leika før vi gjekk tilbake til skulen til siste time. Dette har vore ein fin og aktiv skuledag.
 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

Nettsida tok seg ein liten rusletur rundt på huset, og det var ein del ulike lukter, synsinntrykk og hendingar. Nettsida vil med dette varsle om til dels sterke bilete og skildringar på denne posten!

1.-2.klasse: Elin Renate Ness
3.-4.klasse: Heidi Hongshagen Tande
5.-7.klasse: Ingunn Vikum Viken
8.-10.klasse: Kristina Søgnen. 

Velkomne skal de vere!

 

Endeleg fekk vi halde innskrivinga for årets 1.klassingar. I år får vi fire nye elevar, og det gler vi oss veldig til :) Sølvi har som vanleg diska opp med vaflar, saft og kaffi, Elin står klar for ei omvising, og alt er ordna for at alle skal få ei fin oppleving. Vi må sitte litt annleis i år, sidan kvar familie må ha kvart sitt bord, men det begynner vi å bli vande til, både store og små. Velkomne skal de vere!

  

 

 

 

 

 

 

 

Vi likar å vere ute, vi likar å lage ting, så kva kan vere betre enn å lage saker ute?