Sunnfjord kommune

Medveknad - Viksdalen skule

Medveknad - Viksdalen skule

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

Medlemar i elevrådet på Viksdalen skule

Leiar:                     
Nestleiar:              
Sekretær:              
Kasserar:              
Styremedlem:      

Møtereferat frå møte i elevrådet

Medlemar i FAU på Viksdalen skule

Leiar:                Hildegunn Hoff Hana  
Nestleiar:         Linda Sølvberg Storøy
Kasserar:         Arve Bell 
Sekretær:         Eva Omdal Følling

Møtereferat frå møte i FAU 

 

Medlemar i samarbeidsutvalet på Viksdalen skule

Kommue rep.:                Jorunn Hope ( rektor) 
Foreldrerep.:                  Hildegunn Hoff Hana  (FAU) 
Foreldrerep.:                  Linda Sølvberg Storøy (FAU)
Lærarrep.:                      Kristina Søgnen (vara: Kevin Aarberg)
Lærarrep.:                      Elin Renate Ness (vara: Karianne Leknes) 
Elevrep.:                        
Elevrep.:                         
Andre tilsette:               Magne Hornnes
Utval for oppvekst:      Erlend Brede Fossen

Lag og organisasjonar: Ruth Følling Fossen (utleigesaker)
 

Møtereferat frå møte i samarbeidsutvalet

 

Om dei formelle samarbeidsorgana

Medverknad i skulen

 

Lover og reglar

Kontakt

Jorunn Hope
E-post
Telefon 57 71 80 82

Adresse

Besøksadresse:
Vikja
6978 Viksdalen 

Postadresse:
Viksdalen skule
Postboks 338
6802 Førde