Sunnfjord kommune

Medveknad - Viksdalen skule

Medveknad - Viksdalen skule

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

Medlemar i elevrådet på Viksdalen skule

 • NN
 • NN
 • NN

Møtereferat frå møte i elevrådet

 • Møtereferat 12. februar 2020 elevråd Viksdalen skule 
 • Møtereferat 2. april 2020 elevråd Viksdalen skule

Medlemar i FAU på Viksdalen skule

 • FAU leiar er Hildegunn Hoff Hana
 • Nestleiar Heidi Vallestad (fann dette på nettsida, men frå 2016 - framleis same personar??)
 • Kasserar Torstein Hatlestad ??

Møtereferat frå møte i FAU 

 • Møtereferat 12. februar 2020 FAU Viksdalen skule 
 • Møtereferat 2. april 2020 FAU Viksdalen skule 

Medlemar i samarbeidsutvalet på Viksdalen skule

 • NN
 • NN
 • NN

Møtereferat frå møte i samarbeidsutvalet

 • Møtereferat 12. februar 2020 samarbeidsutval Viksdalen skule 
 • Møtereferat 2. april 2020 samarbeidsutval Viksdalen skule

Om dei formelle samarbeidsorgana

Medverknad i skulen

 

Lover og reglar

Kontakt

Jorunn Hope
E-post
Telefon 57 71 80 82

Adresse

Besøksadresse:
Vikja
6978 Viksdalen 

Postadresse:
Viksdalen skule
Postboks 338
6802 Førde