Sunnfjord kommune

Medverknad - Vevring skule

Medverknad - Vevring skule

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

FAU ved Vevring skule 2020-21

 • Terje Sekse Horne
 • Roy Veiesund

 

Samarbeidsutvalet ved Vevring skule og barnehage 2020-21

 • Terje Sekse Horne
 • Roy Veiesund
 • Silje Vassbotten
 • Ove Apalseth
 • Anbjørg Kalstad
 • Kine Holt Olsen
 • Adriana Valchizan
 • Ineke Zeedijk
 • Åsmund Berthelsen
 • Tone Cirotzki
 • Helga L. Sæbø

 

Om dei formelle samarbeidsorgana

Medverknad i skulen

 

Lover og reglar

Kontakt

Vevring skule og barnehage

Skule:
57 81 61 60 / 958 19 997
e-post: helga.langeland.saebo@sunnfjord.kommune.no

Barnehage: 
57 81 61 65 / 979 51 004
e-post: ineke.hendrina.zeedijk@sunnfjord.kommune.no 

Adresse

Besøksadresse:
Vevring
6817 Naustdal

Postadresse:
Vevring skule og barnehage
Postboks 338
6802 Førde