Kontakt oss - Vassenden skule

  • Telefon: 57 72 65 50
  • Telefon SFO: 94 79 30 64
  • Besøksadresse barneskulen: Gjesdal 17, 6847 Vassenden
  • Besøksadresse ungdomsskulen: Lergrovbakke 34, 6847 Vassenden
  • Postadresse: Sunnfjord kommune, Vassenden skule, postboks 338, 6802 Førde
  • E-post til skulen: vassenden.skule@sunnfjord.kommune.no
  • Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog
Reiakvam

Anne-Cecilie Kapstad
Rektor Vassenden skule

E-post: anne-cecilie.kapstad@sunnfjord.kommune.no

Telefon: 57 72 65 5399 20 26 56

Assisterande rektor barneskulen: Hilde Hegrenes

Assisterande rektor ungdomsskulen: Laila Marie Nydal 

SFO-leiar: Randi Gjesdal Fagerheim 

Konsulent: Aina Helen Gamborg

Rådgjevar: Terje Førde 

Sosiallærar: Siren Heggheim Nilsen

Skulehelsetenesta ved Vassenden skule

Helsesjukepleiar har følgjande kontortid:

  • Barneskulen: kvar fredag 
  • Ungdomsskulen: kvar onsdag og tysdag i oddetalsveker

Helsesjukepleiar - barneskulen: Annette Kapstad

Helsesjukepleiar - ungdomsskulen: Edith Dale Burdahl

Vaktmeister

Følg oss på Facebook

Vassenden skule på Facebook

Følg oss på Instagram

Vassenden skule på Instagram

Tilsette ved Vassenden skule

Kontaktinformasjon - tilsette ved Vassenden skule

Kontakt

Vassenden skule
E-post
Telefon 57 72 65 50

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Fråværstelefon 1. - 7. klasse:

41 45 77 22

Fråværstelefon 8. - 10. klasse:

40 40 96 63

SFO:

94 79 30 64

 

Adresse

Besøksadresse:
Gjesdal 17
6847 Vassenden 

Postadresse:
Vassenden skule
Postboks 338
6802 Førde