Sunnfjord kommune

SFO Sunde skule

SFO Sunde skule

Kontaktinformasjon SFO Sunde skule

Sunde skule : 57 82 87 30 
SFO telefon: 459 75 238

Tilsette ved SFO:

  • Geir Haukaas, dagleg leiar. Telefon: 459 75 238
  • Ann- Kristin Sønnervik 
  • Yetive Farsund. 
  • Synnøve Berget 
  • Hilde Karin Kvammen. 
  • Marlin Anita Heimestøl
  • Sølvi Bruland 
  • Kamilla Senneset (lærling)

Opningstider SFO frå 17.08.2020

  • 07.00–16.30

Påmelding til SFO

Du søker på felles opptak i Sunnfjord kommune. Hovudsøknadsfristen er 1. april, men det er mogleg å søke om plass heile året.  

Søk om SFO-plass  

Meir informasjon om SFO i Sunnfjord kommune

I tillegg må du fylle ut eit påmeldingsskjema til SFO Sunde skule der du gir informasjon om når barnet skal vere på SFO: 

Dersom du seinare ønsker å endre tilbodet gjer du dette i Visma Flyt Skole

Påmelding til SFO i feriar

Barn som skal vere på SFO i feriar (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) må melde seg på SFO tilbod på Flatene skule. I forkant av feriane blir det lagt ut påmeldingsskjemaet som du finn her (nye lenker inn). 

 

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn via Visma Flyt (lenke inn her) for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Om SFO på Sunde skule 

SFO ved Sunde skule har base i kjellaren, men har heile bygget til disposisjon 

SFO skal vere ein stad der ein møter vener og leikar i lag med andre.

Leik har stor plass i kvardagen på SFO, spesielt fordi dette er fritida til borna. Vi plasserer leiken sentralt fordi det er ein del av barnekulturen og ein vesentleg faktor for borna si vekst og utvikling. Leiken fremjar både fysiske, psykiske og sosial utvikling.

Borna skal i stor grad ha råderett over tida på SFO, og dermed i størst mogeleg grad bestemme over korleis dei vil bruke fritida si. Dei vaksne har ansvar for å inspirere til god og inkluderande leik.

Gjennom opphaldstida på SFO skal barnet få trening i godt sosialt samspel!

Kontakt

Geir Haukaas
SFO-leiar Sunde skule
E-post
Telefon 57 82 87 30
Mobil 997 06 089

Opningstider

07.15–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Sunde 14
6819 Førde

Postadresse:
Sunde skule
Postboks 338
6802 Førde