Sunnfjord kommune

Kontakt oss - Sunde skule

Kontakt oss - Sunde skule

  • Telefon: 57 82 87 30 
  • Melding av fråvær: 459 75 234
  • Besøksadresse: Sunde 14, 6819 Førde
  • Postadresse: Sunde skule, postboks 338, 6802 Førde
  • E-post til skulen: sunde.skule@sunnfjord.kommune.no

Rektor - Sunde skule, Anne Finsveen Midtbø - Klikk for stort bilete Reiakvam foto Anne Finsveen Midtbø
Rektor Sunde skule

E-post: anne.kristin.finsveen.midtbo@sunnfjord.kommune.no
Telefon: 57 82 87 31 / 957 43 593

Assisterande rektor: Vanja Solheim Espeseth

SFO-leiar: Geir Haukaas

Konsulent /utleigeansvarleg: Hilde Karin Kvammen

Skulehelsetenesta ved Sunde skule

  • Helsesjukepleiar, Trine Hilde Evebø,  har kontortid på Sunde skule kvar måndag, fredag og annakvar torsdag. 

  • Epost: trine.hilde.evebo@sunnfjord.kommune.no
  • Telefon: 57 72 21 30 (helsestasjonen)  eller ta kontakt med skulen 57 82 87 30

Vaktmeister: Ottar Andre Klopstad 

Tilsette på Sunde skule

Kontakt

Sunde skule
E-post
Telefon 57 82 87 30

Adresse

Besøksadresse:
Sunde 14
6819 Førde

Postadresse:
Sunde skule
Postboks 338
6802 Førde