Sunnfjord kommune

For føresette

For føresette

Heim/skule samarbeid

To gonger i året blir føresette kalla inn til utviklingssamtale med elev og kontaktlærar. Utover dette skjer ein god del av kommunikasjonen mellom heim og skule gjennom det skuleadministrative systemet Visma Flyt skole. Dette kan vere meldingar, fråvær, skriftleg halvårsevaluering m.m.Les meir om Visma Flyt Skole her.

SFO-tilbod

Slåtten skule har SFO tilbod til elevane på 1.-4. steg. Sjå eigne sider om SFO-tilbodet for meir informasjon.

Informasjonshefte om Slåtten skule

Kvar haust fornyar vi informasjonsheftet vårt. Her har vi samla mykje av det du treng vite om skulen vår. Du finn informasjonsheftet her (PDF, 2 MB).

Lisens på Office 365

Alle elevar i Sunnfjord kommune har Office 365 lisens. Ein kan bruke programma i skya eller laste dei ned lokalt på ei eller fleire datamaskiner.

Office 365 inneheld mellom anna Word, Excel, OneNote og PowerPoint. Du får og skylagringstenesta OneDrive. Du må logge på nettsida office.com for å kunne laste ned programma. 

Eleven må bruke sitt Feidebrukarnamnm  t.d. asmfri67 og legg til @ped.sysikt.no. Brukarnamnet i dette dømet blir dermed asmfri67@ped.sysikt.no. Passordet er det same som du brukar ved pålogging på Feide. Dersom du ikkje får logga på nettsida office.com, må du byte passord. Dette gjer du på ei datamaskin på skulen. 

Når du sluttar som elev i Sunnfjord kommune, blir brukarkontoen din deaktivert 30 dagar etter sluttdato. 

Medverknad

For informasjon om klassekontaktar, foreldreutval og skulemiljøutval, sjå eigne sider om medverknad.

Lus

Hovudlus er eit tilbakevendande problem. Vi oppmodar alle foreldre til å ta kontakt med skulen dersom de oppdagar lus på bornet dykkar. Skulen vil så informere alle på steget, og be om at føresette tek ein sjekk av sitt barn. Sjå og Folkehelseinstituttet sine sider om lus.

Aktuelle lenker for føresette

Sjå eigne sider med lenker for føresette

Kontakt

Slåtten skule
E-post
Telefon 57 83 45 00

Adresse

Besøksadresse:
Angedalsvegen 71
6810 Førde

Postadresse:
Slåtten skule
Postboks 338
6802 Førde