Om Solsida Haugum og Solsida Toene barnehage

Solsida barnehage har sju avdelingar fordelt på to adresser, Solsida Haugum og Solsida Toene.  

  • Solsida Toene barnehage har fire avdelingar. Det nye barnehage bygget stod ferdig i 2018 og erstatta gamle "Husmorhuset".  
  • Solsida Haugum barnehage har tre avdelingar. Barnehagen var ferdig renovert i 2015. 

Visjonen vår: Alle skal ha ein ven

Slik jobbar vi for å realisere visjonen vår:

  • Vi jobbar med at barna skal lære og forstå empati og følelsar,  mellom anna ved å setje ord på følelsar, gjenkjenne dei ulike følelsane, lære seg å kjenne andre sine stoppsignal og lære å forstå andre sine følelsar. 
  • Vi jobbar i samling ved at barna øver seg på å vere i fokus i ei gruppe, tore å ta ordet,  avgrense det ein vil fortelje, halde fokus og konsentrere seg.
  • Vi jobbar med ”eg”-utvikling ved at barna øver på å ta positiv kontakt med andre, seie frå kva dei vil og ikkje vil, spørje om lov, lage avtalar, halde avtalar og løyse konflikter. 
  • Under måltidet jobbar vi med å vente på tur, sende til kvarandre, regulere stemma, snakke med dei som sitt nærmast, dekke på bord, rydde etter seg og halde armar og bein på eigen plass.
  • Ved påkledning jobbar vi med sosial kompetanse ved at barna lærer å vente på tur og be om hjelp.
  • Vi seier hei eller god morgon når vi kjem, og hadet når vi går heim.

 

Små glimt frå barnehagen vår

 

Kontakt

Profilbilde av Elin Hagen
Elin Hagen
Einingsleiar Solsida barnehage
E-post
Telefon 57 72 44 43
Mobil 97 19 11 55

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse
Solsida Toene barnehage: Kyrkjevegen 20, 6809 Førde
Solsida Haugum barnehage: Stranda 12, 6809 Førde

Postadresse: 
Solsida barnehage
Postboks 338
6802 Førde