Sunnfjord kommune

Om Solsida barnehage

Om Solsida barnehage

  Klikk for stort bilete Helle Foto      

Solsida barnehage har sju avdelingar fordelt på to adresser, Solsida Haugum og Solsida Toene.

Solsida Toene barnehage har 4 avdelingar. Det nye barnehage bygget stod ferdig i 2018 og erstatta gamle "Husmorhuset".  

Solsida Haugum Barnehage har 3 avdelingar. Barnehagen var ferdig renovert i 2015. 

 

I Solsida jobbar vi kvar dag for at Alle skal ha ein ven

Korleis gjer vi det

· Vi jobbar med at barna skal lære og forstå empati og følelsar. Mellom anna ved å setje ord på følelsar, gjenkjenne dei ulike følelsane, lære seg å kjenne andre sine stoppsignal, lære å forstå andre sine følelsar. 

· Vi jobbar i samling ved at barna øver seg på å vere i fokus i ei gruppe, øve på å tørre å ta ordet i ei gruppe, lære seg å avgrense det ein vil fortelje, halde fokus og konsentrere seg.

· Vi jobbar med ”eg”-utvikling ved at ein øver på å ta positiv kontakt med andre, barna øver på å seie i frå kva ein vil og ikkje vil, øver på å spørje om lov, lage avtalar, halde avtalar og konfliktløysning. 

· Vi jobbar med måltidet ved å vente på tur, sende til kvarandre, regulere stemma, snakke med dei som sitt nærmast, dekke på bord, rydde etter seg og halde armar og bein på eigen plass.

· Vi jobbar med sosial kompetanse i garderoben ved påkledning ved å vente på tur og be om hjelp. Vi seier hei eller god morgon når ein kjem, og hadet når ein går heim.

 

 

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse
Solsida Toene barnehage: Kyrkjevegen 20, 6809 Førde
Solsida Haugum barnehage: Stranda 12, 6809 Førde

Postadresse: 
Solsida barnehage
Postboks 338
6802 Førde