Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Her er oversikt over planane vi utarbeidar i barnehagen. Vi har ein overordna årsplan som gjeld for heile barnehagen, i tillegg lagar Kubane sine eigen halvårsplanar der ein seier meir om korleis ein skal jobbe konkret med ulike prosjekt og fagområder i løpet av barnehageåret. 

Vi har også vekeplanar der det spesifikt står kva jobbar med veke for veke - dei finn de her: 

Vekeplan Kube 1 (PDF, 253 kB) 

Vekeplan Kube 2 (PDF, 234 kB)

Årsplan

Årsplanen er arbeidsreiskap for personalet og skal gje foreldre, eigar og andre interesserte innsikt i korleis vi arbeidar i barnehagen.

Legg inn filer her: 


Halvårsplan Kube 1

 

Årsplan førskulegruppa

Progresjonsplan for det faglege innhaldet

 

Utfluktsplan for Langhaugane barnehage

Vi har eit fokusområdet som heiter "Kommunen min".  Der skal ungane skal få kjennskap til eigen kommune, og få oppleve litt av alt nærmiljøet har å by på av opplevingar og mogelegheiter. Vi har laga ein eigen utfluktsplan for kvar aldersgruppe i barnehagen  som skal sikre at ungane får slik oppleving.

 
 

Overgangar

Legge inn: plan barnehage - skule

 

Opningstider

07.00–16.45

Adresse

Besøksadresse:
Langhaugane
Dalavegen 19
6847 Vassenden

Postadresse: 
Langhaugane barnehage
Postboks 338
6802 Førde