Barnehagen sine planar

Planleggingsdagar

Her finn du oversikt over plandagar i Sunnfjord kommune

Årsplan

I årspanen til Hatlehaugen barnehage kan du lese meir om våre mål, satsingsområde, og korleis vi jobbar for å fremje utvikling og trivsel i barnehagen. 

Her kan du laste ned Hatlehaugen barnehage sin årsplan (PDF, 2 MB)

Plan for førskulegruppe i Hatlehaugen barnehage

I plan for førskulegruppa kan du lese kva mål vi har for førskulebarna, og kva tema vi vil arbeide med igjennom det siste året i barnehagen.

Plan for overgang frå barnehage til skule

Aktuelle lenker

Kontakt

Anita Bolstad Indrebø
Einingsleiar Hatlehaugen barnehage
E-post
Telefon 57 72 58 11
Mobil 48 00 00 66

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 B
6812 Førde

Postadresse: 
Hatlehaugen barnehage
Postboks 338
6802 Førde