Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Planleggingsdagar 2020–2021

  • Fredag 14. august 2020
  • Fredag 13. november 2020
  • Måndag 25. januar 2021
  • Fredag 12. mars 2021
  • Fredag 18. juni 2021

Barnehagelova

Vi følgjer barnehagelova i vårt arbeid med born og føresette

Rammeplan

I alt vårt arbeid følger vi Utdanningsdirektoratet sin rammeplan for barnehage

Slik jobbar vi

I årsplanen vår kan du lese meir om våre mål (PDF, 3 MB), satsingsområde, og korleis vi jobbar for å fremje utvikling og trivsel i barnehagen. 

Plan for førskulegruppa i Hatlehaugen barnehage

Vi vil utarbeide ny plan for førskulegruppa vår

Plan for overgang barnehage til skule

Er under utarbeiding i Sunnfjord kommune

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 B
6812 Førde

Postadresse: 
Hatlehaugen barnehage
Postboks 338
6802 Førde